top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Psykisk Hälsa

Har du hamnat i en livskris? Drabbats av stress, utmattning, ångest eller depression? Välkommen att söka hjälp hos oss.

Vi hjälper hela familjen med psykisk hälsa. Vi tar gärna emot dig i samband med att du träffar fysioterapeut, läkare eller annan personal på mottagningen. Vår personal hjälper dig att boka tid till oss under ditt besök!

 

För mer information gällande mottagningen för barn och unga. Klicka här. 

samtalsstöd.jpg

Våra psykologer och kuratorer arbetar med fokuserade 30 minuters samtal och kan ge konsultativa och behandlande insatser utifrån de behov som framkommer vid bedömning. Vi arbetar utifrån KBT och ACT-metodik.

Vi kan hjälpa dig som kämpar med psykisk ohälsa exempelvis depression, kroniskt eller akut förhöjd stress, sömnproblem, ångest och oro.

Teamet har ett nära samarbete med läkare och övrig personal på Ekeby Hälsocenter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Bli inte förvånad om en läkare eller fysioterapeut erbjuder en tid hos oss i samband med ditt besök!
 

Du behöver inte vara listad hos oss för att boka ett bedömningssamtal. 

Kuratorer och KBT-terapeuter

Vi har flera kuratorer i vårt samtalsteam.
De erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier. 

 

 

Psykologer

Vi har flera psykologer i teamet för psykisk hälsa. De utför bedömningar, psykoterapeutiska korttidsbehandlingar med KBT-inriktning samt hjälper till att remittera dig vidare.

En remiss kan behövas till längre terapeutisk behandling, till annan vårdgivare eller till fördjupad utredning vid misstanke om till exempel ADHD eller Aspergers syndrom.

Arbetsmaterial som din psykolog/kurator kan hänvisa dig att ta del av:

SORK PDF:

Kroppsscanning:

00:00 / 14:51

Andningsankaret

00:00 / 06:54

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

Arbetsmaterial: 
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page