top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Mottagning för barn/unga med psykisk ohälsa

Lider ditt barn av stress? Ångest? Sömnsvårigheter? Oro?

Mottagning för barn och unga med psykiska besvär som tex ångest/oro, sömnsvårigheter eller nedstämdhet

När ett barn mår dåligt är det viktigt att få hjälp snabbt. 
Vi hjälper dig och ditt barn!

För barn 0-6 år erbjuder vi föräldrakonsultation.


För unga 7-17 år erbjuder vi individuell behandling. Är ditt barn 7-16 år är det viktigt att du som förälder deltar vid det första besöket och finns till hands under barnets vistelse på Ekeby Hälsocenter.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • oro/ångest

 • panikångest

 • social oro/ångest

 • separationsångest

 • vissa specifika fobier tex injektion och blod

 • nedstämdhet

 • ilska/utåtagerande beteende

 • relationssvårigheter

 • stress

 • sömnsvårighet

Såhär arbetar vi med barn och ungdomar med hög skolfrånvaro

Vi kan hjälpa till med att lära ut hanteringsstrategier riktade mot psykisk ohälsa som kan göra det lättare för barn och unga att stanna kvar i skolan eller öka sin närvaro efter kortare tids frånvaro.

Fokus ligger på att föräldrar och barn ska få lära sig hur problemen hänger ihop och hur man kan arbeta med dem i hemmet och skolan. Vårdnadshavare har en mycket viktig roll i detta. Uppföljning och justeringar kan sedan ske på besök vid vårdcentralen eller via videosamtal.

Våra insatser bygger på KBT och ACT, två evidensbaserade metoder.

Viss problematik hjälps bättre genom BUP eller skolan: 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)

 • ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar

 • ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende

 • svårare depressiva symtom

 • svårare ångestsymtom

 • svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 

 • ätstörningsproblematik 

 • neuropsykiatrisk utredning  tex ADHD


Skola

 • problematik kopplat till skolan och inlärning

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page