top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Alkohol

Vi kan hjälpa dig att kartlägga din alkoholkonsumption. Vi erbjuder även rådgivning och behandling vid risk-/missbruk

Riskbruk
Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som medför ökad risk för fysiska, psykiska eller sociala skadliga konsekvenser. Ett standardglas motsvarar ungefär: 

alkohol.jpg

Nivåer för riskbruk:
Riskbruk kan både innebära att man dricker en viss mängd alkohol varje vecka, men även att man dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle. Ca 16% av Sveriges befolkning har ett riskbruk av alkohol i åldersgruppen 16–84 år. Ofta är man omedveten om sitt riskbruk.

Tips till dig som vill minska din alkoholkonsumtion

 • Veckoregistrera hur mycket alkohol du dricker och fundera över i vilka situationer du kan ändra dina vanor.

 • Drick vartannat glas vatten eller alkoholfri dryck.

 • Välj drycker med lägre alkoholhalt.

 • Fyll på ditt glas själv, för kontroll över hur mycket du dricker.

 • Hitta aktiviteter som du inte förknippar med alkohol.

 • Drick bara alkoholfritt efter ett visst klockslag.

 • Var öppen med att du vill dricka mindre.

Riskalkohol.jpg

Påverkan
Alkohol påverkar i stort sett hela kroppen och kan därför påverka en mängd tillstånd, både fysiskt och psykiskt. Många upplever inte själva att de dricker för mycket och ser då inte heller alkoholen som ett potentiellt hälsoproblem – men kroppen påverkas ändå.
Här kan du läsa hur:

Hjärnan              
Alkohol försämrar hjärnans funktion. Detta bland annat genom försämring av omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Sömnens kvalité försämras och blir mer ytlig, samt att känslorna påverkas.

Hjärta-kärl         
Alkohol kan påverka blodtrycket. Ju högre alkoholkonsumtion desto högre blodtryck.

Psykisk ohälsa
rots att alkohol i stunden för vissa har en lugnande effekt, aktiveras kroppens stressystem strax efter alkoholintaget. På så sätt ger alkohol en förhöjd ångestnivå som kan sitta i flera dagar efter alkoholintaget. Även risken att drabbas av depression ökar vid hög alkoholkonsumtion. Därtill medför alkohol försämrad sömn.

Infektioner        
Alkohol försämrar immunförsvaret. Detta kan leda till fler infektioner, exempelvis upprepade och långdragna förkylningar.

Cancer               
Alkohol ökar risk för cancer i flera organ. Ca 6.5% av all cancer är alkoholorsakad. Klara samband finns till cancer i mun och svalg, matstrupe, lever, bröst och tjocktarm.

Olyckor              
Vid ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor finns alkohol med i bilden.

Graviditet          
Alkohol försämrar fertiliteten både hos kvinnor och män. För gravida definieras allt alkoholbruk som riskbruk. Det finns inte någon säker gräns för alkoholkonsumtion under graviditet.

Huden                
Hög alkoholkonsumtion ökar risk för psoriasis, eksem och andra hudbesvär.

Magen               
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för magbesvär, såsom magkatarr.     

Referenser:
HFS – Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Boken ”Alkohol – En fråga för oss i vården” skriven av Sven Wåhlin, 2015
Riddargatan 1 – Mottagningen för alkohol och hälsa. www.riddargatan1.se

Beroende
För att få diagnosen alkoholberoende krävs att minst tre av följande sex aspekter förekommit under de senaste 12 månaderna:

 • Ett starkt begär eller tvång att dricka alkohol, ”sug”.

 • Svårigheter att kontrollera drickandet, svårt att begränsa mängderna man dricker.

 • Prioritet av alkohol så att andra aktiviteter blir lidande, t.ex. arbetet, fritidsintressen, vänner.

 • Ökad tolerans för alkohol, större mängder behövs för att få samma effekt som tidigare

 • Symtom såsom skakiga händer, svettningar, oro efter att ha minskat eller slutat dricka.

 • Man fortsätter dricka trots att man vet att alkoholen ger kroppsliga och/eller psykiska problem.

Läkemedel

Ibland kan det behövas ytterligare stöd i form av läkemedel för att minska sin konsumtion. Man kan dels medicinera för att minska sitt sug och därmed dricka mindre mängd alkohol, men även medicinera som stöd i att vara helt nykter. För diskussion kring läkemedel bokas en läkartid.

Råd och stöd på Ekeby Hälsocenter
På Ekeby Hälsocenter kan vi erbjuda rådgivande samtal för dig som har ett riskbruk och/eller måttligt beroende av alkohol. Besöken kallar vi för ”Hälsokoll Alkohol”. Du kan själv boka in ett besök via sjuksköterskornas telefonrådgivning, eller prata med din vårdgivare.

Hälsokoll Alkohol innebär två eller flera besök för samtal om dina alkoholvanor på Ekeby Hälsocenter. Hälsokollen inkluderar samtal om dina vanor och en mindre provtagning vid behov. Du kommer att få fylla i ett antal formulär där du beskriver din situation. Planen är att sätta målsättningar för din konsumtion av alkohol/eller nykterhet, samt hur du ska nå det målet. Fokus i samtalet är kartläggning av dina vanor och arbete med individuella målsättningar. Vi som håller i dessa samtal har olika professioner på vårdcentralen.

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page