top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Fysisk Aktivitet / Motion

På Ekeby Hälsocenter kan vi hjälpa dig med att bli mer fysiskt aktiv

fysiskaktivitet1.jpg
fysiskaktivitet1-2-3.png

Är du fysisk aktiv?

Att vara fysiskt aktiv handlar inte enbart om att träna kondition eller styrka i arrangerade former. Fysisk aktivitet är även den vardagsmotion som man kanske inte alltid tänker på. Vardagsmotionen är viktig för den generella hälsan och ger hälsovinster såväl fysiskt som psykiskt.

Stillasittande beteende

Det finns en problematik i samhället med just stillasittande beteende och dess negativa hälsoeffekter. Vuxna sitter i snitt 7-8 timmar per dag. Under den fritid man har står tv-tittande för ungefär hälften av den tid vi sitter stilla. Många har idag höj- och sänkbara skrivbord på arbetsplatsen, utnyttja det!  

Rent fysiologiskt

De fysiologiska följderna av ett stillasittande beteende är flera, bland annat ett högt midjeomfång, högt BMI och högt blodtryck. Även fetma och diabetes går att koppla till stillasittande.

Ett stillasittande beteende ökar även risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och försämrade blodvärden. Ofta påverkas även sömnen negativt. Trots att du uppnår den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån kan du befinna dig i riskgruppen för att drabbas av övervikt och andra negativa hälsoeffekter. För att förhindra övervikt har man sett att det är lika viktigt att minska den stillasittande tiden som att öka den fysiska aktivitetsnivån.

Hälsovinster

Genom att vara fysiskt aktiv i vardagen kommer både kropp och sinne att märka av de hälsovinster som aktivitet medför. Det kan vara fysiskt mätbara effekter så som att konditionen förbättras, muskelstyrkan ökar och att immunförsvaret blir starkare, men även psykiska effekter kommer märkas av. Självförtroendet, inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga är alla faktorer som ofta förbättras av fysisk aktivitet.

Rekommendation:

Rekommendationer från WHO säger att vi bör vara aktiva i minst 30 minuter per dag för att hälsan ska påverkas positivt.

Det finns även generella rekommendationer uträknade per vecka som innebär att vi bör vara måttligt aktiv i 150 minuter i veckan, exempelvis 30 minuters promenad fem dagar i veckan.

Dessutom bör vi träna muskelstyrka minst 2 gånger per vecka för att stärka kroppens muskulatur. Personer över 65 år har nytta av att träna balansen.

fysiskaktivitet2.jpg

Hur börjar jag?

Det är alltid svårt att förändra ett invant beteende och att lära sig nya vanor.

Genom att prova sig fram vad som funkar för just dig så kommer du att kunna hitta den typ av aktivitet som passar dig och din livsstil bäst. Behöver du hjälp med motiveringen och hur du ska tänka och lägga upp din förändring, tveka inte på att höra av dig till vår friskvårdsterapeut eller fysioterapeut!

Kom ihåg…
Lite aktivitet är bättre än ingen alls!

Vardagsmotion

Motion i vardagen är viktig då det påverkar hälsan på så många sätt. Genom att röra sig ungefär 30 minuter per dag kommer man att kunna se fysiska och psykiska resultat på hälsan.

Tips på vardagsmotion

- Minska stillasittandet
- Ta trapporna istället för hissen
- Kliva av bussen en hållplats tidigare
- Ta cykeln istället för bilen.
- Ta korta promenader i vardagen

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page