top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen att lista dig hos oss

Låt oss ta hand om din hälsa

Du kan lista dig på flera olika sätt:

Via 1177.se

 1. Logga in på 1177 Vårdguidens E-tjänster med E-Legitimation.

 2. Scrolla nedåt till fältet "Regionen rekommenderar" enligt bild till nedan.

 3. Klicka på alternativet "Välj vårdcentral, läkare eller barnavårdcentral".

 4. På nästa sida, "Nuvarande husläkare eller vårdcentral" kan du se nuvarande listning och välja/ändra vårdval och lägg till/byt till Ekeby Hälsocenter så blir du listad hos oss.

OBS: Man blir inte listad genom att lägga till mottagningen Ekeby Hälsocenter vårdcentral i 1177 som förvald mottagning men det kan underlätta när du väl är listad.

Info om listning:

 • Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra.

 • Det är gratis att lista sig.

 • Du behöver inte avlista dig från din tidigare vårdcentral, det sker automatiskt.

 • Genom att lista dig hos oss styr du din vårdpeng till din vårdgivare, vilket ger oss bättre möjlighet att ge dig ännu bättre service.

 • Du kan när som helst lista om dig till en annan vårdcentral om du inte är nöjd med oss, ingen bindningstid.

 • Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

 • Det går lika bra att vara listad på mottagningen som på en särskild läkare.

Regionen rekommenderar.png
1177 logga.png

Listning via receptionen på Ekeby Hälsocenter

I receptionen kan vi hjälpa dig att fylla i en listningsblankett.

Via listningsblankett

Listningsblankett

Ekeby Hälsocenter

Listningsblankett

Ekeby BVC

Denna blankett skickar du till:

Landstinget resurscentrum

Husläkarkansliet

751 85 Uppsala

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page