top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Projekt inom Ekebygruppen
Här kan du ta del av våra gemensamma projekt inom Ekebygruppen

blå fjäril.png

Projekt Mimmi - Stärkt suicidpreventivt arbete i primärvården

Ekebygruppen och dess hälsocenter Ekeby, Aros och Uppsala, har inom ramen för statsbidraget psykisk hälsa och suicidprevention 2021 erhållit medel för att stärka vårt suicidpreventiva arbete. Detta görs på uppdrag av Region Uppsala som en del i regionens övergripande arbete med psykisk hälsa. Projektet löper fram till och med 2022. 

Projektet har fått sitt namn efter en ung flicka som tog sitt liv hösten 2020. Initiativtagare till projektet är Henrik Wiman, leg. psykolog, Mattias Myrälf, leg. psykolog och Patrik Törnqvist, beteendevetare, leg. psykoterapeut. Projektet när symbolen av en blå fjäril för pånyttfödelse och förändring. Den är utvald av Mimmis Familj.

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page