top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Tobaksavvänjning

På Ekeby Hälsocenter kan vi hjälpa dig att sluta röka/snusa
Boka tid för ett första samtal (videomöte eller fysiskt besök): 010-6405100

Levnadsmottagning.jpg

På Ekeby Hälsocenter kan vi hjälpa dig sluta röka eller snusa.

Tobaksbruk i vardagen
Rökning och snusning är ett inlärt beteende som ofta blir en vana i vardagen. Att sluta med detta inlärda beteende upplevs ofta problematiskt och kräver starka själv som motiverar oss att bryta detta beroende. Att tänka igenom och skriva ner sina motiv till varför man väljer att sluta kan underlätta processen att sluta röka eller snusa.

Hälsoriskerna
Rökning påverkar framförallt den egna kroppen, men vi påverkar även vår omgivning genom passiv rökning. Rökning ökar risken för att utveckla lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärt- och kärlsjukdomar.

Snusning ökar risken för att få cancer i bukspottskörteln, samt förändringar i munslemhinnorna som inte går att reparera. Vid kraftigt brukande ökar även risken för att utveckla diabetes typ 2 på lång sikt.

Vad kan man göra för att sluta?
Fundera främst vad som är ditt främsta motiv till att vilja sluta. Vill du sluta för att det är dyrt? För att det är oattraktivt? För att det är dåligt för din hälsa? För att du vill få mer energi? Eller är det flera faktorer som spelar in?

Att registrera din tobaksvana är sedan ett bra sätt för att få grepp om din rökning/snusning i vardagen. Då antecknar du när du använder tobak och hur det smakar några dagar. Om du har speciella situationer då du redan nu vet att du brukar snusa/röka så försök komma på knep att undvika detta.

Du kan också sätta upp en lapp med datumet för tobaksstoppet, någonstans där du ser den ofta, exempelvis på kylskåpsdörren. På så sätt påminns du och peppar dig själv under dagarna fram till stoppet.

Fimpburken är också ett alternativ, du fimpar de sista cigaretterna i en burk fylld med vatten och skruvar åt locket. En djup inandning från denna burk kan räcka för att minska rökbegäret. Likadant kan göras med snus!

Bryt en vana
Undvik de situationer du redan innan vet som kan locka till att bruka tobak tills du känner dig säker att kunna motstå suget.

Förändra situationen så att suget efter den reflexmässiga rökningen/snusningen minskar. Du kan exempelvis ändra på morgonrutinerna med en annan frukost eller plats vid bordet.

Distrahera dina tankar och nikotinsug till något annat, byt aktivitet eller fokusera på nått annat än begäret. Ta en kort promenad, surfa på nätet eller gör någon aktivitet som du tidigare även som rökare frivilligt valt att inte röka, så som på bio eller att ägna tid åt barnen. Vissa smaker är förknippade med att inte röka så som mentol, lakrits och citrus.

Tänk bra tankar istället för att fokusera tankarna på tobaksbruket, genom att välja tankar så som ”det är mitt val” och ”jag bestämmer över mitt liv, inte tobaken” kommer man att förebygga det underliggande suget med motiverande tankar.

Rök- och snussuget:

Suget efter en cigarett eller en snus slår till plötsligt och oväntat ibland, men oftast kommer det vid samma tidpunkter på dagarna då man har ett invant beteende när man tar till tobaken i vardagen. Dessa sug kan vara förrädiskt jobbiga, men håll ut, sugen är inte långa!

Ett röksug eller snussug varar ofta några minuter. Genom att ha det i åtanke kan det underlätta att motstå frestelsen att ge efter för tobaksbegäret.

Tips emot nikotinsuget:

  • Ät regelbundet, 3 mål per dag håller blodsockret jämt och förebygger röksuget.

  • Drick vatten

  • Lakrits, mentol och citrus stimulerar ej till tobaksbruk

  • Använd nikotinläkemedel

  • Ändra invanda vanor och rutiner

  • Vänta ut suget, de försvinner snart!

  • Berätta för omgivningen att du har slutat röka eller snusa.

Cigarett.png
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page