top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Ekeby Levnadsvanemottagning

Låt oss hjälpa dig med dina levnadsvanor

Levnadsmottagning.jpg

På Ekeby Hälsocenter vill vi hjälpa dig att bevara och förhöja din hälsa. Det gör vi genom att arbeta aktivt med levnadsvanorna motion, kost, tobak, alkohol, sömn/stress/oro. Läs mer om dem genom att klicka på respektive levnadsvana. 

Vårt levnadsvanearbete är under ständig utveckling och är integrerat i hela verksamheten. Genom ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna i Hälsoteamet erbjuder vi ett brett utbud av individanpassade och hälsofrämjande insatser.

Bland annat: 

-
Dietistmottagning
- Tobaksavvänjning
- Fysioterapi
- Levnadsvanegrupper 
- Hälsoföreläsningar och kurser 
-
Hälsomottagning

Kontakt

Ansvarig för arbetet med levnadsvanor på Ekeby Hälsocenter är vår hälsokoordinator, Karin Brodin, Leg. Fysioterapeut.

Är du intresserad eller har synpunkter kring vårt arbete med
levnadsvanor kan du kontakta Karin Brodin på mejlen: 
levnadsvanor@ekebyhalsocenter.se 
(ej patientärenden).

Är du patient och vill ha hjälp med att förändra dina levnadsvanor? 


Ring 010-6405100

Låter levnadsvanemottagningen som något för dig?
Prata med din vårdgivare vid ditt nästa besök.

På levnadsvanemottagningen tar vi hand om dig som behöver extra stöd med din hälsa. Vi erbjuder förebyggande åtgärder samt en egen kontaktperson som guidar dig på vägen till bättre levnadsvanor och en hälsosammare livsstil. Kontaktpersonen ger såväl råd, stöd och motiverande samtal, men hjälper även till att se till att du kommer i kontakt med den vårdgivare som bäst kan hjälpa dig för att nå dina mål som tex dietist, fysioterapeut, läkare eller tobaksavvänjare. 

Syftet med mottagningen är att stärka din hälsa genom individanpassade hälsofrämjande insatser. Insatserna är ämnade att inspirera dig till att göra positiva förändringar i din livsstil, med syfte att leda till bättre och mer långvarig hälsa och därmed förebyggande av sjukdom. Exempel på förändringar kan vara mer fysisk träning, bättre förhållande till stress, förbättrade kostvanor, minskad alkoholkonsumtion eller tobaksavvänjning. Tillsammans med din kontaktperson utarbetar du en hälsoplan med lämpliga åtgärder för att nå dina mål.

På levnadsvanemottagningen tar kontaktpersonen hand om dig under en 6-månaders period med en avslutande uppföljning efter 12 månader från första träff. Ni kommer under denna tid ha fyra inbokade träffar där du får fylla i ett levnadsvane formulär samt ta prover. 

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page