Välkommen till Ekeby Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagning brukar förkortas BMM och kallades tidigare Mödravårdscentral, MVC.

Ekeby Barnmorskemottagning

På Ekeby Barnmorskemottagning erbjuder vi graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovstagning. Vi arbetar även förebyggande för att minska antalet sexuellt överförbara sjukdomar.

Våra leg. Barnmorskor, Calise och Malin, har lång och gedigen erfarenhet. De samarbetar med resten av Hälsoteamet för att ge högkvalitativ vård och bra kontinuitet till alla våra patienter. 

Hitta till oss
Klicka här för vägbeskrivning och karta. 

Tidsbeställning/Rådgivning
018-611 08 00 (tonval 4)

Onlinebokning
(För gynekologisk cellprovskontroll och sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel)

Logga in på 1177 Vårdguiden
Sök på "Ekeby Barnmorskemottagning" och boka en tid som passar dig. 

"Rund och sund" - Gravidgrupp om kost, träning och hälsa
Ekeby Barnmorskemottagning erbjuder tillsammans med fysioterapeut och dietist en grupp för gravida med fokus på kost, träning och hälsa.

Alla gravida är välkomna att delta. 
Vill du delta i gruppen? Anmäl dig till din barnmorska. 


När? Ons 4 dec, kl 10
Var? Ekeby Galleri - Ekeby bruk 2L, på Ekeby Hälsocenter
Kostnad? Gruppen är gratis. 

"Hej, mitt namn är Malin Unebrand Almgren. Jag har jobbat som barnmorska sedan 1995. Jag har arbetat på förlossning, BB samt på avdelning för komplicerade graviditeter.
Sedan 11 år tillbaka har jag arbetat på barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Jag har tyckt mycket om alla dessa områden men har nu landat i att jag brinner för att följa den blivande familjen med allt vad det innebär med förberedelser, övervakning, kunskap och stöttning.

Jag tycker mycket om att arbeta på barnmorskemottagning eftersom det är så brett och skiftande - från omhändertagande av blivande familjer till preventivmedelsrådgivning, förebyggande arbete när det gäller sexuellt överföra sjukdomar samt gynhälsa. Det är helt enkelt mycket trevligt att arbeta som barnmorska!

Välkomna till oss på Ekeby barnmorskemottagning!" 
Malin

"Hej, mitt namn är Calise Lindholm Karlsson. De senaste åren har jag arbetat på mödravårdscentral, innan dess
arbetade jag på förlossningen.

Att arbeta hälsofrämjande och med sexuell och reproduktiv hälsa är mångsidigt och varierande, allt från preventivmedelsrådgivning till att följa och stötta en familj från tidig graviditet till färdigt barn. 

Jag träffar kvinnan under hela hennes livscykel, ger henne information, råd och stöd så kvinnan får styrkan att göra sina egna val. Att arbeta förebyggande med gynekologisk cellprovtagning och arbete mot sexuellt överförbara infektioner känns värdefullt och viktigt. Jag tycker att jag har världens bästa arbete!"

Vaccination mot influensa
Gravida tillhör riskgrupp för influensa. Vi rekommenderar alla från graviditetsvecka 16 att vaccineras mot säsongsinfluensan.
Vaccineration är gratis för dig som tillhör riskgrupp. 

Läs mer om vaccination här
När tog du cellprov senast?
Några minuter vart tredje år räcker. Cellprov räddar liv! Läs mer här om gynekologisk cellprovtagning och boka tid hos oss här.

Våra leg. Barnmorskor

  • Calise Lindholm Karlsson 
  • Malin Unebrand Almgren

Barnmorskorna kan bland annat hjälpa med:

  • Mödrahälsovård
  • Graviditetsövervakning
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologisk cellprovstagning
  • Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Förebyggande arbete för familjeplanering och en frisk reproduktiv hälsa
  • Gynekologisk cellprovstagning enligt Regelbok för barnmorskemottagning

PRESS