Ekeby Barnmorskemottagning
Vi hjälper till med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovstagning

Enligt Region Uppsalas riktlinjer för att minska risk för smitta av Covid-19 gäller följande för dig som besöker BMM och GYN:  
- Inga barn eller anhöriga vara med på besök (gäller även till väntrummet). 

- Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du avboka tiden.

Här finns mer information till dig som ör gravid:

På Ekeby Barnmorskemottagning erbjuder vi graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovstagning. Vi arbetar även förebyggande för att minska antalet sexuellt överförbara sjukdomar.

Våra leg. Barnmorskor, Calise och Malin, har lång och gedigen erfarenhet. De samarbetar med resten av Hälsoteamet för att ge högkvalitativ vård och bra kontinuitet till alla våra patienter. 

Vi kan bland annat hjälpa med:

  • Mödrahälsovård
  • Graviditetsövervakning
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologisk cellprovstagning
  • Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Förebyggande arbete för familjeplanering och en frisk reproduktiv hälsa
  • Gynekologisk cellprovstagning enligt Regelbok för barnmorskemottagning

Hitta till oss
Klicka
här för vägbeskrivning och karta. Ekeby bruk 2L

Tidsbeställning/Rådgivning
Tel:
018-611 08 00 

Onlinebokning
Logga in
här och boka tid.

 

När tog du cellprov senast?
Några minuter vart tredje år räcker. Cellprov räddar liv! Läs mer här om gynekologisk cellprovtagning och boka tid hos oss här.
Vaccination mot influensa
Gravida tillhör riskgrupp för influensa. Vi rekommenderar alla från graviditetsvecka 16 att vaccineras mot säsongsinfluensan.
Vaccineration är gratis för dig som tillhör riskgrupp. 

Läs mer om vaccination här
Barnmorskemottagning brukar förkortas BMM och kallades tidigare Mödravårdscentral, MVC.

Det är vi som jobbar på mottagningen: 

Calise Lindholm Karlsson

"Hej, mitt namn är Calise Lindholm Karlsson. De senaste åren har jag arbetat på mödravårdscentral, innan dess
arbetade jag på förlossningen.

Att arbeta hälsofrämjande och med sexuell och reproduktiv hälsa är mångsidigt och varierande, allt från preventivmedelsrådgivning till att följa och stötta en familj från tidig graviditet till färdigt barn. 

Jag träffar kvinnan under hela hennes livscykel, ger henne information, råd och stöd så kvinnan får styrkan att göra sina egna val. Att arbeta förebyggande med gynekologisk cellprovtagning och arbete mot sexuellt överförbara infektioner känns värdefullt och viktigt. Jag tycker att jag har världens bästa arbete!"

Sanna Söderberg
(Börjar hos oss i maj 2020)

"Mitt namn är Sanna Söderberg. Jag har arbetat som barnmorska sedan 2014. Jag har arbetat på
förlossningen och BB och de senaste två åren på barnmorskemottagning. Det jag värdesätter främst
inom arbetet på barnmorskemottagning är att arbeta hälsofrämjande både under graviditet och
inom sexuell och reproduktiv hälsa. Efter att jag börjat arbeta på barnmorskemottagning har jag även
valt att fortsätta arbeta på förlossningen till viss del. Det kan göra det möjligt att få vara med hela
vägen när en ny familj bildas vilket jag tycker vore toppen! Det innebär i sådant fall att jag som
barnmorska på Ekeby hälsocenter får möjlighet att skriva in, följa under graviditeten och sen ibland
kunna vara med på förlossningen. Mitt absoluta mål som barnmorska är att vara ett stöd för varje
familj och varje kvinna jag möter!" 

Malin Unebrand Almgren

"Hej, mitt namn är Malin Unebrand Almgren. Jag har jobbat som barnmorska sedan 1995. Jag har arbetat på förlossning, BB samt på avdelning för komplicerade graviditeter.
Sedan 11 år tillbaka har jag arbetat på barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Jag har tyckt mycket om alla dessa områden men har nu landat i att jag brinner för att följa den blivande familjen med allt vad det innebär med förberedelser, övervakning, kunskap och stöttning.

Jag tycker mycket om att arbeta på barnmorske-mottagning eftersom det är så brett och skiftande - från omhändertagande av blivande familjer till preventivmedelsrådgivning, förebyggande arbete när det gäller sexuellt överföra sjukdomar samt gynhälsa. Det är helt enkelt mycket trevligt att arbeta som barnmorska!
Välkomna till oss på Ekeby barnmorskemottagning!" 

Gravidgrupp
"Rund och sund" - Gravidgrupp om kost, träning och hälsa
Ekeby Barnmorskemottagning erbjuder tillsammans med fysioterapeut och dietist en grupp för gravida med fokus på kost, träning och hälsa.

Alla gravida är välkomna att delta. 

Vill du delta i gruppen? Anmäl dig till din barnmorska. 

När? Ons 11 mars kl 15.30-17.00
Var? Ekeby Galleri - Ekeby bruk 2L, på Ekeby Hälsocenter
Kostnad? Gruppen är gratis. 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter