top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Ekeby BVC
 

På Ekeby BVC arbetar vi för att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för ditt barn

Ekeby BVC.jpg

BVC-teamet

Cecilia Borg
Leg. Distriktssköterska BVC

Lisa Loft
Leg. Distriktssköterska BVC

Charlotta Berglund
Leg. Distriktssköterska BVC

Erika Rosén

Leg. Distriktssköterska BVC

Ekeby BVC - Med barnet i centrum
Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barnets hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Vi har hög kvalité och god tillgänglighet i fokus.

 

Familjecentral

Vi arbetar familjecentrerat vilket innebär att vi samarbetar med mödrahälsovården på Ekeby, Disponentvillans öppna förskola, samt med familjebehandlare på Råd och stöd. 

Läs mer här

Föräldragrupp

Gruppens fokus är att lära sig av varandras erfarenheter och skapa band mellan föräldrarna. Vi arbetar med ett varierat utbud av ämnen. 

Det finns mycket tid för att ställa frågor, diskutera och byta erfarenheter.

Vi har ett tätt samarbete mellan olika proffessioner:

  • Förskolepedagoger på Disponentvillans Öppna Förskola.

  • Dietist

  • Familjebehandlare

  • Fysioterapeut

  • Barnmorska 

  • Distriktssjuksköterska

BVC-maskot-groda.jpg

Jag vill lista mitt barn på BVC

Ladda ner denna blankett och lämna in på mottagningen eller skicka den till: 
 

Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2N
752 63 Uppsala 

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page