webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Ekeby BVC
På Ekeby BVC arbetar vi för att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för ditt barn

Vi kommer fortsätta ha öppet enligt ordinarie öppettider men pga smittorisk har vi tillfälligt ställt in alla föräldragrupper. Vi kommer uppdatera denna information på hemsidan så snart vi vet när vi öppnar upp grupperna igen. 

Ekeby BVC.jpg

Ekeby BVC - Med barnet i centrum
Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barnets hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Vi har hög kvalité och god tillgänglighet i fokus.

 

Föräldragrupp

Gruppens fokus är att lära sig av varandras erfarenheter och skapa band mellan föräldrarna. Vi arbetar med ett varierat utbud av ämnen. 

Det finns mycket tid för att ställa frågor, diskutera och byta erfarenheter.

Vi har ett tätt samarbete mellan olika proffessioner:

  • Förskolepedagoger på Disponentvillans Öppna Förskola.

  • Dietist

  • Familjebehandlare

  • Fysioterapeut

  • Barnmorska 

  • Distriktssjuksköterska

 

Familjecentral

Vi arbetar familjecentrerat vilket innebär att vi samarbetar med mödrahälsovården på Ekeby, Disponentvillans öppna förskola, samt med familjebehandlare på Råd och stöd. 

Läs mer här. 

BVC-teamet

Cecilia Borg
Leg. Distriktssköterska BVC

Lisa Loft
Leg. Distriktssköterska BVC

Dan Hammarström
Leg. Distriktssköterska BVC

Charlotta Berglund
Leg. Distriktssköterska BVC

BVC-maskot-groda.jpg

Jag vill lista mitt barn på BVC

Ladda ner denna blankett och lämna in på mottagningen eller skicka den till: 
 

Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2N
752 63 Uppsala 

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter