Ekeby BVC - Med barnet i centrum

Vårt Hälsoteam har skapat en föräldrautbildning med anknytningsteori barn-vuxen, fördjupade kostråd och mycket annat.

Ekeby BVC är också utrustat med VIB* Lounge och anmningshörna. Välkomna!

Elisabet Westman
Leg. Distriktssköterska BVC

Charlotta Berglund 
Leg. Distriktssköterska BVC
 

PS. I enlighet med barnhälsovårdens riktlinjer har vi minskat mängden leksaker i barnhörnan/VIB-loungen för att minska risken att våra små besökare smittar varandra.