top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Hälsoprofil

Ekeby Hälsocenter vill vi vara med och driva utvecklingen mot en helhetssyn inom primärvården. Både den enskilde och samhället har så mycket att vinna på det.

Vi samarbetar mellan olika yrkeskategorier. Och med våra kunder. Då ökar förutsättningen till långvarig förbättring av hälsan. 

Socialstyrelsen har bestämt sig, deras riktlinjer säger att vi ska arbeta förebyggande med våra patienter. Stödja dem till ett hälsosammare liv.

Aspekterna kost, motion, alkohol och tobak är de fyra livsstilsfaktorer som Socialstyrelsen nämner. Vi lägger själva till en femte: Den mentala dimensionen. Stress, sömn och oro.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Hör av dig!

Här finns vårt pressrum.

bottom of page