Vaccination mot Covid-19
Här kan du läsa mer om vaccination mot Covid-19 på Ekeby Hälsocenter 

Vaccination av befolkningen i Uppsala har inletts och kommer ske fortlöpande under 2021 enligt Region Uppsalas vaccinationsplan.  

Vi har under januari vaccinerat boende och personal på våra SÄBO (Särskilt boende för äldre) enligt fas 1 i vaccinationsplanen. 

Vi har utsett ett vaccinationsteam som tillsammans planerar för hur vaccination på våra mottanigngar ska gå till samt ser till att vi följer restriktioner och vaccinationsplan.

Vaccinationsteamet består av verksamhetschef på respektive mottagning, vaccinationssamordnare och vd. 

Vaccinationssamordnare Ekebygruppen: Karin Brodin 


Region Uppsala har samlat all viktig information gällande vaccinering på 1177, samt vanliga frågor och svar. 
Här kan du läsa mer. 

Det går inte att boka tid för vaccination än och det går inte att ställa sig i kö. Vi informerar här på hemsidan så snart det går att boka tid. 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter