Sköterskemottagning

Sjuksköterskor

Våra sjuksköterskor kontaktar du för rådgivning angående hälsa och sjukdom eller för tidsbokning av sköterskebesök, som till exempel såromläggning, blodtrycksmätning eller diabeteskontroll. 

Boka via e-tjästen 1177 eller via telefon 018-611 08 00
Du kan logga in i e-tjänsten 1177. Här har du möjlighet att ställa frågor, förnya recept och se provsvar.

Astma/KOL-sjuksköterska
Vi utför spirometrier (lungfunktionsmätning) och har samtal kring behandling samt uppföljning av en eventuell behandling. Han och ordinerar även olika hjälpmedel för andningen.

Diabetessköterska
Hon ger råd och stöd för dig som har diabetes. Hon gör även kontroller och ger kost- och livsstilsråd för att underlätta din diabetes.