Teamet för psykisk hälsa

Kurator, KBT-terapeut

Vi har flera kuratorer i vårt samtalsteam.
De erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier. 

Psykologer

Vi har flera psykologer i teamet för psykisk hälsa. De utför bedömningar, psykoterapeutiska korttidsbehandlingar med KBT-inriktning samt hjälper till att remittera dig vidare.

En remiss kan behövas till längre terapeutisk behandling, till annan vårdgivare eller till fördjupad utredning vid misstanke om till exempel ADHD eller Aspergers syndrom.

Psykoterapeuter

Våra legitimerade psykoterapeuter erbjuder privat psykoterapi efter remiss från specialistpsykiatri eller för dig som är privatbetalande.