KBT/IPT/PDT

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

IPT

Interpersonell psykoterapi (IPT) vilar på psykodynamisk grund och är en terapeutisk behandling där relationer står i fokus.  IPT utgår ifrån hur våra relationer påverkar psykiska hälsan och även hur psykisk ohälsa påverkar våra relationer. Fokus inom IPT-behandling är således mänskliga relationer och hur vi  hanterar konflikter, förändringar och förluster.

PDT

Psykodynamisk psykoterapi är en samtalsbehandling som innebär att så fritt som möjligt undersöka problem, tankar, känslor, drömmar och fantasier. Fokus ligger på reflektion och att se och förstå den unika individen, samband, mönster och reflektioner. 

En grundläggande tanke är att ökad självkännedom öppnar möjligheten att göra förändringar. 

PDT är en behandlingsform som delvis kan handla om att förstå individens livshistoria men huvudsakligen rör sig i  nuet.