FACT

FACT

Terapimodellen Fokuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT) utgår ifrån att de flesta människor är utrustade med förmågan att handskas med de svårigheter som livet innebär.

Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får patienten hjälp med att omformulera sitt förhållningssätt.

Försöken att få kontroll över sina upplevelser ses som det egentliga problemet. Syftet med att förändra hållningen till, snarare än själva upplevelserna, är att det underlättar för patienten att komma i kontakt med och agera utifrån sina personliga värden, det vill säga att återta den egentliga kontrollen över sitt liv, samt skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Lite tid ägnas åt att analysera patientens historia, däremot att frikoppla sig ifrån den. Vidare utgår FACT ifrån två idéer – att små förändringar möjliggör större och att människor är kapabla till det om de vet hur och har mål som är konkreta och möjliga att uppnå. Terapeutens viktigaste uppgift är att hitta den förändring som klienten är villig att göra.

FACT har utarbetats av psykologerna Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson.