Mottagning för barn/unga med psykisk ohälsa
Lider ditt barn av stress? Ångest? Sömnsvårigheter? Oro?

Mottagning för barn och unga med psykiska besvär som tex ångest/oro, sömnsvårigheter eller nedstämdhet.

När ett barn mår dåligt är det viktigt att få hjälp snabbt. 
Vi hjälper dig och ditt barn!

För barn 0-6 år erbjuder vi föräldrakonsultation.

För unga 7-17 år erbjuder vi individuell behandling med eller utan vårdnadshavare. Är ditt barn 7-12 år är det viktigt att du som förälder finns till hands under barnets vistelse på Ekeby Hälsocenter.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • oro/ångest
 • panikångest
 • social oro/ångest
 • separationsångest
 • vissa specifika fobier tex injektion och blod
 • nedstämdhet
 • ilska/utåtagerande beteende
 • relationssvårigheter
 • stress
 • sömnsvårighet

Vad kan vi inte hjälpa till med?

Vissa problem hjälps bättre genom BUP, SMART psykiatri eller skolan:

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
 • ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
 • ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
 • svårare depressiva symtom
 • svårare ångestsymtom
 • svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
 • ätstörningsproblematik 
SMART psykiatri / Cereb
 • neuropsykiatrisk utredning i Uppsala tex ADHD
Skola
 • problematik kopplat till skolan och inlärning

Välkommen till Ekeby Hälsocenter