Mottagning för barn/unga med psykisk ohälsa
Lider ditt barn av stress? Ångest? Sömnsvårigheter? Oro?

Mottagning för barn och unga med psykiska besvär som tex ångest/oro, sömnsvårigheter eller nedstämdhet.

När ett barn mår dåligt är det viktigt att få hjälp snabbt. 
Vi hjälper dig och ditt barn!

För barn 0-6 år erbjuder vi föräldrakonsultation.

För unga 7-17 år erbjuder vi individuell behandling med eller utan vårdnadshavare. Är ditt barn 7-12 år är det viktigt att du som förälder finns till hands under barnets vistelse på Ekeby Hälsocenter.

Boka tid
Du kan boka online här 
(Boka "Nybesök" till psykolog Klas Bergkvist eller Maja Grönberg).

Eller ring oss: 018 611 08 00


Besöket är kostnadsfritt för barn. 

Vad gör jag om situationen är akut?
Vid akuta ärenden ring 018-611 25 42 till  Akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri. Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 10.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • oro/ångest
 • panikångest
 • social oro/ångest
 • separationsångest
 • vissa specifika fobier tex injektion och blod
 • nedstämdhet
 • ilska/utåtagerande beteende
 • relationssvårigheter
 • stress
 • sömnsvårighet

Vad kan vi inte hjälpa till med?

Vissa problem hjälps bättre genom BUP, SMART psykiatri eller skolan:

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
 • ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
 • ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
 • svårare depressiva symtom
 • svårare ångestsymtom
 • svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
 • ätstörningsproblematik 
SMART psykiatri / Cereb
 • neuropsykiatrisk utredning i Uppsala tex ADHD
Skola
 • problematik kopplat till skolan och inlärning

Välkommen till Ekeby Hälsocenter