Mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa

Mottagning för barn och unga med psykiska besvär som tex ångest/oro, sömnsvårigheter eller nedstämdhet.

När ett barn mår dåligt är det viktigt att få hjälp snabbt. 
Vi hjälper dig och ditt barn!

För barn 0-6 år erbjuder vi föräldrakonsultation.

För unga 7-17 år erbjuder vi individuell behandling med eller utan vårdnadshavare. Är ditt barn 7-12 år är det viktigt att du som förälder finns till hands under barnets vistelse på Ekeby Hälsocenter.

Hur bokar jag tid?
Du kan boka online här (Boka "Nybesök" till psykolog Klas Bergkvist eller Maja Grönberg).
Eller ring oss så bokar vi en tid som passar: Tel: 018 611 08 00.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • oro/ångest
 • panikångest
 • social oro/ångest
 • separationsångest
 • vissa specifika fobier tex injektion och blod
 • nedstämdhet
 • ilska/utåtagerande beteende
 • relationssvårigheter
 • stress
 • sömnsvårighet

Vad kan vi inte hjälpa till med?

Vissa problem hjälps bättre genom BUP, SMART psykiatri eller skolan:

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
 • ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
 • ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
 • svårare depressiva symtom
 • svårare ångestsymtom
 • svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
 • ätstörningsproblematik 
SMART psykiatri
 • neuropsykiatrisk utredning tex ADHD
Skola
 • problematik kopplat till skolan och inlärning

Q&As

Hur bokar jag tid?
Du kan boka online här (Boka "Nybesök" till psykolog Klas Bergkvist eller Maja Grönberg).
Eller ring oss så bokar vi en tid som passar: Tel: 018 611 08 00.

Hur lång väntetid är det för ett första samtal?
Väntetiderna kan variera beroende på hur många som besöker oss. Just nu har vi kort väntetid och du kan få en tid inom en vecka.

Vad kostar det?
Besöket är kostnadsfritt för barn. 

Vad gör jag om situationen är akut?
Vid akuta ärenden ring 018-611 25 42 till  Akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri. Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 10.