Samtalsstöd 
Har du hamnat i en livskris? Drabbats av stress, utmattning, ångest eller depression? Välkommen att söka hjälp hos oss.

Du är välkommen till oss om du lider av psykisk ohälsa så som lättare/medelsvår depression, stress, sömnproblematik, ångest eller oro.


Teamet för psykisk hälsa består av kuratorer och psykologer. De arbetar med såväl stödjande som terapeutiska samtal.

Vårt samtalsteam har ett nära samarbete med läkare och övrig personal i Hälsoteamet på vårdcentralen för att kunna 

Du behöver inte vara listad hos oss för att boka ett bedömningssamtal. 

Kuratorer och KBT-terapeuter

Vi har flera kuratorer i vårt samtalsteam.
De erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier. 

Psykologer

Vi har flera psykologer i teamet för psykisk hälsa. De utför bedömningar, psykoterapeutiska korttidsbehandlingar med KBT-inriktning samt hjälper till att remittera dig vidare.

En remiss kan behövas till längre terapeutisk behandling, till annan vårdgivare eller till fördjupad utredning vid misstanke om till exempel ADHD eller Aspergers syndrom.

Arbetsmaterial:

SORK PDF :

Kroppsscanning: 

Andningsankaret: 

FACT Terapimodellen Fokuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT) utgår ifrån att de flesta människor är utrustade med förmågan att handskas med de svårigheter som livet innebär.

Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får patienten hjälp med att omformulera sitt förhållningssätt.

Försöken att få kontroll över sina upplevelser ses som det egentliga problemet. Syftet med att förändra hållningen till, snarare än själva upplevelserna, är att det underlättar för patienten att komma i kontakt med och agera utifrån sina personliga värden, det vill säga att återta den egentliga kontrollen över sitt liv, samt skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Lite tid ägnas åt att analysera patientens historia, däremot att frikoppla sig ifrån den. Vidare utgår FACT ifrån två idéer – att små förändringar möjliggör större och att människor är kapabla till det om de vet hur och har mål som är konkreta och möjliga att uppnå. Terapeutens viktigaste uppgift är att hitta den förändring som klienten är villig att göra.

FACT har utarbetats av psykologerna Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson.

KBT Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

Arbetsmaterial: 
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

Välkommen till Ekeby Hälsocenter