Samtalsstöd

Har du hamnat i en livskris? Drabbats av stress, utmattning, ångest eller depression? Välkommen att söka hjälp hos oss.

Du är välkommen till oss om du lider av psykisk ohälsa så som lättare/medelsvår depression, stress, sömnproblematik, ångest eller oro.


Teamet för psykisk hälsa består av kuratorer, samtalsterapeuter och psykologer. De arbetar med såväl stödjande som terapeutiska samtal.

Vårt samtalsteam har ett nära samarbete med läkare och övrig personal i Hälsoteamet på vårdcentralen.