Samtalsstöd

Har du hamnat i en livskris? Drabbats av stress, utmattning, ångest eller depression? Välkommen att söka hjälp hos oss.

På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi flera olika terapier beroende på din situation och behov: 

  • Samtalsstöd
  • Korttidsterapi
  • Landstingsfinansierad psykoterapi (krävs remiss från specialistpsykiatri)
  • Privat psykoterapi 

Du är välkommen till oss om du lider av psykisk ohälsa så som lättare/medelsvår depression, stress, sömnproblematik, ångest eller oro.

Teamet för psykisk hälsa består av kuratorer, samtalsterapeuter, psykologer och legitimerade psykoterapeuter. De arbetar med såväl stödjande som terapeutiska samtal.

Vårt samtalsteam har ett nära samarbete med läkare och övrig personal i Hälsoteamet på vårdcentralen. 

Landstingsfinansierad psykoterapi

Du som behöver minst tio samtalstillfällen kan nu, genom vår landstingsfinansierade terapi, få behandling hos våra legitimerade psykoterapeuter, efter remiss från specialistpsykiatri. 

Privat mottagning

Vi har även en privat mottagning där vi erbjuder privat psykoterapi.