Psykisk hälsa 
Har du hamnat i en livskris? Drabbats av stress, utmattning, ångest eller depression? Välkommen att söka hjälp hos oss.

Vi hjälper hela familjen med psykisk hälsa. För mer information gällande mottagningen för barn och unga.
Klicka här.

 

Våra psykologer och kuratorer arbetar med fokuserade 30 minuters samtal och kan ge konsultativa och behandlande insatser utifrån de behov som framkommer vid bedömning. Vi arbetar utifrån KBT och ACT-metodik.

Vi kan hjälpa dig som kämpar med psykisk ohälsa exempelvis depression, kroniskt eller akut förhöjd stress, sömnproblem, ångest och oro.

Teamet har ett nära samarbete med läkare och övrig personal på Ekeby Hälsocenter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Bli inte förvånad om en läkare eller fysioterapeut erbjuder en tid hos oss i samband med ditt besök!
 

Du behöver inte vara listad hos oss för att boka ett bedömningssamtal. 

Kuratorer och KBT-terapeuter

Vi har flera kuratorer i vårt samtalsteam.
De erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier. 

Psykologer

Vi har flera psykologer i teamet för psykisk hälsa. De utför bedömningar, psykoterapeutiska korttidsbehandlingar med KBT-inriktning samt hjälper till att remittera dig vidare.

En remiss kan behövas till längre terapeutisk behandling, till annan vårdgivare eller till fördjupad utredning vid misstanke om till exempel ADHD eller Aspergers syndrom.

Arbetsmaterial som din psykolog/kurator kan hänvisa dig till att ta del av: 
 

SORK PDF :

Kroppsscanning: 

Andningsankaret: 

FACT Terapimodellen Fokuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT) utgår ifrån att de flesta människor är utrustade med förmågan att handskas med de svårigheter som livet innebär.

Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får patienten hjälp med att omformulera sitt förhållningssätt.

Försöken att få kontroll över sina upplevelser ses som det egentliga problemet. Syftet med att förändra hållningen till, snarare än själva upplevelserna, är att det underlättar för patienten att komma i kontakt med och agera utifrån sina personliga värden, det vill säga att återta den egentliga kontrollen över sitt liv, samt skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Lite tid ägnas åt att analysera patientens historia, däremot att frikoppla sig ifrån den. Vidare utgår FACT ifrån två idéer – att små förändringar möjliggör större och att människor är kapabla till det om de vet hur och har mål som är konkreta och möjliga att uppnå. Terapeutens viktigaste uppgift är att hitta den förändring som klienten är villig att göra.

FACT har utarbetats av psykologerna Kirk Strosahl, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson.

KBT Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

Arbetsmaterial: 
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. 

KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till att höja individens livskvalitet genom arbete med tankar, känslor och beteende.

Välkommen till Ekeby Hälsocenter