Levnadsvanemottagning

Levnadsvanemottagningen

På levnadsvanemottagningen tar vi hand om dig som behöver extra stöd med din hälsa. Vi erbjuder förebyggande åtgärder samt en egen kontaktperson som guidar dig på vägen till bättre levnadsvanor och en hälsosammare livsstil. Kontaktpersonen ger såväl råd, stöd och motiverande samtal, men hjälper även till att se till att du kommer i kontakt med den vårdgivare som bäst kan hjälpa dig för att nå dina mål.

Syftet med mottagningen är att stärka din hälsa genom individanpassade hälsofrämjande insatser. Insatserna är ämnade att inspirera dig till att göra positiva förändringar i din livsstil, med syfte att leda till bättre och mer långvarig hälsa och därmed förebyggande av sjukdom. Exempel på förändringar kan vara mer fysisk träning, bättre förhållande till stress, förbättrade kostvanor, minskad alkoholkonsumtion eller tobaksavvänjning. Tillsammans med din kontaktperson utarbetar du en hälsoplan med lämpliga åtgärder för att nå dina mål.

På levnadsvanemottagningen tar kontaktpersonen hand om dig under en 6-månaders period med en avslutande uppföljning efter 12 månader från första träff. Ni kommer under denna tid ha fyra inbokade träffar där du får fylla i ett levnadsvane formulär samt ta prover. 

Låter levnadsvanemottagningen som något för dig?
Prata med din vårdgivare vid ditt nästa besök.