Alkohol - En överblick

På Ekeby Hälsocenter har vi utbildad personal som kan hjälpa dig med att kartlägga din alkoholkonsumtion och erbjuda rådgivning och behandling.

Du är välkommen att kontakta oss för ett första samtal. 

Alkoholkonsumtion

Alkohol konsumeras i allt större grad i  vårt samhälle  idag och allt fler människor får olika problem på grund av detta. De flesta av dem är som vem som helst med familj,  arbete och bostad. Det kan upplevas svårt och tabubelagt att prata om sin egen och andras alkoholkonsumtion och i och med detta kanske man undviker att söka hjälp.

Fysiologisk påverkan

Enligt Världshälsoorganisationen,WHO, har man sett att mer än 60 sjukdomar har ett samband med hög alkoholkonsumtion.  Detta har sin grund i att alkohol är ett vattenlösligt ämne som därmed via blodet når alla organ i kroppen. Även måttligt drickande har visat sig kunna ge en alkoholrelaterad sjukdom. Man behöver därmed inte vara alkoholberoende för att kroppen skall riskera att ta skada.

Hur vet jag då om jag dricker för mycket?

Du kanske har någon i din omgivning som reagerat och påpekat något kring din relation till alkohol och/eller du kanske själv har börjat tänka på att du dricker för mycket.

Folkhälsoinstitutets gränser för riskbruk är bra att utgå ifrån och då bör man som kvinna inte dricka mer  än 9 glas per vecka och som man inte mer än 14 glas.

Varningssignalerna att se upp för

  • Du förlorar kontrollen över mängden alkohol du dricker vid ett tillfälle
  • Många tankar kretsar kring alkohol
  • Du tar en återställare
  • Du upplever minnesluckor
  • Du blir inte "bakis"


Hur slutar jag?

Det kan vara svårt att förändra ett invant beteende såsom tex sin relation till alkohol. En första förutsättning för detta är att man själv bestämmer sig för en förändring. Då är man mer mottaglig  och kan då se efter om och vilken typ av hjälp man vill ha.

Behandlingsmöjligheter

Det finns flera olika behandlingsmetoder för att sänka eller helt sluta sin konsumtion av alkohol. Med eller utan hjälp av läkemedel.

Vi på Ekeby häslocenter börjar med en hälsokontroll samt att man tillsammans med läkare  fyller i  frågeformulär och samtalar om problemen och vad du som patient tänker kring detta och hur du vill gå vidare. Hälsokontrollen innebär kroppsundersökning och blodprovstagning.  Tillsammans med läkaren sätter du sedan upp en behandlingsplan  som inkluderar dina mål och hur du skall nå dem. Sedan följer uppföljande besök beroende på vilka mål och vilken behandlingsplan ni lagt upp.     

Varningssignaler:

  • Du förlorar kontrollen över mängden alkohol du dricker vid ett tillfälle.
  • Många tankar kretsar kring alkohol
  • Du tar en återställare
  • Du får minnesluckor
  • Du blir inte "bakis"