Levnadsvanor

Livsstil och goda levnadsvanor

Du behöver inte vänta tills du blir sjuk. På Ekeby Hälsocenter vill vi hjälpa dig att bevara och förhöja din hälsa. Det gör vi genom att arbeta aktivt med levnadsvanorna motion, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress och oro. 

Vårt levnadsvanearbete är under ständig utveckling och är integrerat i hela verksamheten. Genom ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna i Hälsoteamet erbjuder vi ett brett utbud av individanpassade och hälsofrämjande insatser. Bland annat: 

- Dietistmottagning
- Tobaksavvänjning
- Fysioterapi
- Levnadsvanegrupper 
- Hälsoföreläsningar och kurser 
- Hälsodagar och Hälsokvällar
- Levnadsvanemottagning
- Hälsomottagning

Samtliga insatser är ämnade att inspirera dig till att göra positiva förändringar i din livsstil, med syfte att leda till bättre och mer långvarig hälsa och därmed förebyggande av sjukdom. Exempel på förändringar kan vara mer fysisk träning, bättre förhållande till stress, förbättrade kostvanor, minskad alkoholkonsumtion eller tobaksavvänjning.

Kontakt

Ansvarig för arbetet med levnadsvanor på Ekeby Hälsocenter är vår hälsokoordinator, Karin Brodin, Leg. Fysioterapeut.

Är du intresserad eller har synpunkter kring vårt arbete med
levnadsvanor kan du kontakta Karin Brodin på mejlen: 
levnadsvanor@ekebyhalsocenter.se 
(ej patientärenden).

Är du patient och vill ha hjälp med att förändra dina levnadsvanor? 
Ring 018-611 08 00

Fyll i detta levnadsvaneformulär och ta med till din vårdgivare vid ditt nästa besök!