Grupper

Vi anordnar bland annat följande grupper:

  • Tobaksavvänjning
  • Sömn 
  • Viktminskning
  • Stresshantering
  • Blodtryck
  • Artros
  • Hälsa
  • Träning och avslappning i grupp


Till dig som hellre vill ha personlig rådgivning och hjälp erbjuder vi även levnadsvanemottagning och stödsamtal. 

Är du intresserad? Ring 018 - 611 08 00