Fysioterapi

Ekeby Fysioterapi (tidigare sjukgymnastik)

Fysioterapeuten är expert på rörelseapparaten med en vetenskapligt underbyggd kompetens. En fysioterapeut kan hjälpa dig med bedömning, behandling och träning vid olika sjukdoms -och smärttillstånd.

Våra fysioterapeuter har en breddad kompetens inom MDT (mekanisk diagnostik och terapi), idrottsmedicin, akupunktur, smärtrehabilitering.

En viktig del är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Det innebär att du som patient själv kommer att vara aktiv i din rehabilitering.

Ekeby Hälsocenter har eget gym där du som patient vid behov kan få träna med stöd av fysioterapeut.

Fysioterapeuterna kan även vara ett stöd i att öka din fysiska aktivitet anpassat till ditt hälsotillstånd. Det kan vara vid tex högt blodtryck, övervikt, diabetes, KOL. 

Här erbjuds även:

 • Artrosskola
 • Mediyoga
 • Fysioterapeuterna är också delaktiga i andra grupper på vårdcentralen (exempelvis sömnföreläsning, smärtkurs, diabetesföreläsning m.fl.)

Hos oss arbetar sex legitimerade fysioterapeuter:

 • Gusten Johansson
 • Helen Eriksson
 • Karin Brodin 
 • Melker Klintefelt
 • Andy Smith
 • Martin Lindow

Tillsammans har fysioterapeuterna bland annat vidareutbildningar inom akupunktur, idrottsmedicin, funktionell träningsterapi, mekanisk diagnostik, axeldiagnoser, Mckenzie A + B samt kognitivt förhållningssätt.

Stötvågsbehandling
Vi har stötvågsbehandling som kan stärka kroppens egen förmåga att reparera muskel- och senfästesinflammationer.

Behandlingen är ett effektivt och skonsamt alternativ till kortisoninjektioner, medicinering och kirurgiska ingrepp. Ofta räcker det med ett fåtal behandlingar på ca 5-10 minuter. 

Stötvågsbehandlingen är en väldokumenterad behandlingsmetod för dig som har långvariga besvär eller överbelastningsskador:

 • Tennisarmbåge/mus-arm/golfarmbåge
 • Axel
 • Höft
 • Löparknä
 • Hopparknä
 • Hälsena
 • Hälsporre