Ekeby Dietistmottagning
Dietisten kan hjälpa med kostrådgivning och behandling vid ex IBS, övervikt, undervikt eller diabetes

Just nu har vi god tillgänglighet till dietist och tar emot både nya och befintliga patienter.
Boka tid nedan. 

 

Dietisterna arbetar med kostrådgivning och behandling individuellt och i grupp. De arbetar både förebyggande samt behandlar kostrelaterade sjukdomar. Många sjukdomar kan förebyggas genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, t.ex. matvanor.

På Ekeby Hälsocenter vårdcentral har dietisterna ett nära samarbete med resterande Hälsoteam. Dem har en viktig funktion och utgör ofta en länk i vårdkedjan för många patienter som kanske även får hjälp av läkare, fysioterapeut och kurator. 

Beteckningen dietist är en yrkesskyddad titel som erhålls efter genomgången dietistutbildning med dietistexamen. 

Mottagningen är öppen för alla åldrar. 
 

Viktminskning

Diabetes eller viktminskning?
Dietisten utbildar, stödjer och vägleder kring frågor om lämplig kost vid olika sjukdomar som exempelvis diabetes. Ett annat viktigt arbetsområde är viktminskning där kunskap om energibehov och näringsintag kombineras med andra livsstilsfrågor som stress och fysisk aktivitet.

​Många sjukdomar kan förebyggas genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis matvanor. 

Dietisterna arbetar med kostrådgivning och behandling individuellt och i grupp. Dietisten arbetar både förebyggande samt behandlar kostrelaterade sjukdomar:

  • IBS
  • Typ 2 diabetes
  • Prediabetes
  • Högt blodtryck
  • Övervikt
  • Undervikt
  • Bukfetma
  • Höga blodfetter
  • Andra livsstilsrelaterade sjukdomar

Välkommen till Ekeby Hälsocenter