Dietist

Dietistmottagning på Ekeby Hälsocenter. Dietisten har en viktig funktion och utgör ofta en länk i vårdkedjan för många patienter som även får hjälp av läkare, sjukgymnast och kurator. På Ekeby Hälsocenter vårdcentral har dietisterna ett nära samarbete med resterande Hälsoteam.

Beteckningen dietist är en yrkesskyddad titel som erhålls efter genomgången dietistutbildning med dietistexamen. 

Dietisterna arbetar med kostrådgivning och behandling individuellt och i grupp. De arbetar både förebyggande samt behandlar kostrelaterade sjukdomar. Många sjukdomar kan förebyggas genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, t.ex. matvanor.

Mottagningen är öppen för alla åldrar. 

Vill du boka tid till dietist?
Det kan du göra i receptionen, på telefon eller via mina vårdkontakter. 

Dietist

Våra legitimerade dietist  heter Sheima Al Adili