Välkommen till Ekeby Hälsocenter

Vårdcentral - och mycket mer

Vi som jobbar i Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består bland annat av läkare, fysioterapeuter, barnmorskor, gynekologer, sköterskor, dietist, samtalsterapeuter, labpersonal och hälsovetare.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och mentala hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Vi är en privat vårdcentral som har vårdavtal med Region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter journalsystem och remissvägar som i den offentliga vården. Lokalerna är fina, välutrustade och moderna.
 

Hos oss får du ditt eget hälsoteam utifrån dina behov:

 • Allmänläkare
 • Distriktssköterska
 • Fysioterapeut
 • Dietist
 • Gynekolog
 • Barnmorska
 • Kurator
 • Psykolog
 • BVC-team
 • Med flera
   
Se hela Hälsoteamet här!