top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Träning/Avslappning

Träning_edited.jpg

Träning och avslappning i grupp

Denna grupp är framförallt avsedd för dig som behöver förbättra både den psykiska och fysiska hälsan.
Syftet är att förebygga sjukdom samt sjukfrånvaro från arbete.
Har du symtom i enlighet med depression, hypertoni, övervikt, stress eller utmattning? Då kan denna grupp passa dig.

Det finns forskningsstöd gällande insatser för ökad fysisk aktivitet i kombination med avspänning/avslappning.  Regelbunden fysisk aktivitet är en välbeprövad och accepterad åtgärd avseende nedstämdhet och stress. Likaså har avslappningsövningar, såsom mindfulness/medveten närvaro, kommit att bli en aktiv metod i behandling för flertalet psykiska problemområden. Denna grupp erbjuder en sammanslagning av dessa två behandingar. 

Tid och Bokning
För att kunna delta i gruppen behöver du först en bedömning från någon i Hälsoteamet. Detta kan vara en sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, dietist, kurator eller psykolog.

Tid: Gruppen sker rullande varje helgfri måndag, klockan 15.15-16.15.

Efter en första bedömning kan du sedan själv boka in sig på gruppasset genom att ringa 018 – 611 08 00, tonval 3 och där meddela ditt deltagande i gruppen.

Drop-in till varje pass gäller, men då det finns en maxgräns för antal deltagare vid varje pass rekommenderas detta telefonsamtal för en garanterad plats.

Gruppassets upplägg:

Del 1 - Fysisk aktivitet ca 40 min
Leg. fysioterapeut och tränare Andy Smith
Passet består av uppvärmning, cirkelpass med kombination av styrka, kondition och rörlighetsövningar samt nedvarvning. Som deltagare kan man själv bestämma träningsintensitet. Således är passet lämpligt för deltagare med varierande konditions- och träningserfarenhet. Inriktningen är i nivå med basgympa.

Del 2 - Avslappning ca 15-20 min
Leg. psykolog Linda Trapp.
Efter den fysiska delen sker en övning i medveten närvaro, i syfte att nå avslappning och lära sig fokusera på ”här och nu” mitt i tankebruset.

bottom of page