Hälsoundersökning Läkare

Pris:
1 500 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1673607
Antal:
Hälsoundersökning med läkarbedömning
Undersökningen genomförs i två steg:

1. Provtagning:
 • Blodstatus
 • Alat
 • TSH
 
Obs. Provtagningen sker minst 48 timmar före Hälsoundersökningen. Se aktuella öppettider för provtagning på www.ekebyhalsocenter.se
 
2. Hälsoundersökning med läkare omfattar
 • Hälsosamtal med läkare där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, motion samt mental hälsa (bland annat sömn och stress) tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär
 • BMI (längd och vikt)
 • Blodtryck
 • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering
 • Syntest
 • Auskultation lungor och hjärta
 • Neurologstatus
 • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov 

När du har köpt undersökningen anger du ditt ordernummer vid bokning.