top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Nu kan du boka test för antikroppar mot Covid-19
Provsvar inom 15 minuter - 500 kr. 
Region Uppsala erbjuder antikroppstest för 200 kr. Skillnaden på dessa tester är att de tar några dagar att analysera. Med detta test får du svar direkt.

Vi erbjuder dig med odignosticerade förkylningssymptom (mer än 2 veckor sedan) att testa för genomgången infektion av Coronaviruset genom ett snabbtest för antikroppar. Pris: 500 kr
Vi erbjuder i nuläget undersökningen för dig som är symptomfri och över 18 år.

Testet kan inte visa svar på eventuell smittsamhet eller immunitet. Smittsamhet kan inte uteslutas även om du har påvisbara antikroppar, därför hänvisas du alltid att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer oavsett testsvar. 


Om du har aktuella symptom för Covid-19 kan du boka tid för gratis provtagning på Region Uppsala mottagning.

Läs mer här. 

Här kan du ladda ner en PDF med mer information gällande testning på företag.

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett stick i fingret tas två droppar blod som placeras i en teststicka.

Med hjälp av detta kan vi få information om du har varit exponerad för Coronaviruset och vi kan även få en god uppskattning om en exponering har skett nyligen eller längre tillbaka i tiden. Säkrast är att mäta när det gått mer än 14 dagar efter eventuell symtomdebut.

Testet genomförs och avläses av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Antikroppstest.jpg

Denna tjänst är ej skattefinansierad. Högkostnadsskyddet gäller därför inte. 

Frågor och svar
Här nedan svarar vi på vanliga frågor gällande testerna

Vilka svar kan antikroppstestet ge?
Testet ger en träffsäker indikation på närvaron av antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19. Våra antikroppstester har hög tillförlitlighet (98-99%) när det utförs och tolkas av behörig vårdpersonal samt om man tidigare har haft symptom för Covid-19.
I samband med besöket gör en läkare en tolkning av svaret enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns studier som tyder på att antikroppar (IgG) påvisas före en pågående infektion (IgM) på testet. Enligt Folkhälsomyndigheten ska man främst använda testet för att identifiera en genomgången infektion, därför ska du haft symptom för över två veckor sen för att rekommenderas att ta testet. 

Testet kan ge fem olika svar. Våra antikroppstester är mycket tillförlitliga (98-99% tillförlitlighet) för test av
IgG* och IgM*

 1. Positiv för IgG* Du har med hög sannolikhet genomgått en infektion av Covid-19
  Det betyder att du med mycket hög sannolikhet varit smittad av Coronaviruset och därmed bildat antikroppar. I vilken grad och hur länge du är skyddad mot ny infektion är ännu inte känt. Du är alltså inte säkert varaktig immun mot Covid-19 och vi rekommenderar dig att följa aktuella råd från Folkhälsomyndigheten och 1177.
  Däremot visar IgG-antikroppar inom de flesta virusbetingade infektioner en skyddande effekt och man betraktas som immun, men pga brist på forskningsmaterial för Covid-19 kan vi inte dra samma slutsatser ännu. 

 2. Positiv för IgM* Du har med hög sannolikhet en pågående infektion
  Vid en vanlig virusinfektion visar IgM-antikroppar att du med hög sannolikhet är infekterad men pga bristfälliga forskningsdata på just Covid-19 är det svårt att tillämpa samma tolkning. Om du är positiv för IgM-antikroppar betyder det därmed att du med hög sannolikhet har en pågående virusinfektion och att du har smittats relativt nyligen, sannolikt för 5-10 dagar sedan. Har du dessutom aktuella infektionssymtom är du potentiellt smittbärande och behöver hålla dig isolerad och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande karantän fram till att du varit symptomfri under minst 2 dagar. Har du inte haft några symptom de sista veckorna rekommenderar vi extra försiktighet i kontakt med andra och att du tar ett nytt test när du är fri från symptom eller efter 14-21 dagar.

 3. Positiv för IgG + IgM Du har börjat bilda skyddande antikroppar (IgG) mot Covid-19
  Du har även med hög sannolikhet en pågående virusinfektion. Eftersom du kan vara potentiellt smittbärande behöver du följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, i synnerhet om du har symptom. Vi rekommenderar att du tar ett nytt test när du är fri från symptom eller efter 14-21 dagar.

 4. Negativ för IgG + IgM Du har inte haft Covid-19 och har inte skyddande antikroppar
  Bildandet av antikroppar kan dröja upp till 2-3 veckor efter insjuknandet och ett negativt testsvar utesluter därför inte aktuell eller nyligen genomgången infektion. Fortsätt därför följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 1177.

 5. Defekt testsvar (ca 1%) Du bokas in för ett nytt test efter ca 3 veckor och betalar endast för det första testet. 
  Ett defekt testsvar kan bero på tex en icke observerbar korsreaktivitet med en annan antipatogenantikropp.


  IgG* (Immunglobulin G) visar förekomst av skyddande antikroppar mot en virusinfektion
  IgM* (Immunglobulin M) visar en pågående virusinfektion


Hur träffsäkert är antikroppstestet?
Våra antikroppstester identifierar med stor sannolikhet (98-99% tillförlitlighet) korrekt svar i studier utförda på sjukhus. Detta påverkas av förekomsten av Covid-19 i en given befolkningsgrupp, tidigare symptom och underliggande sjukdomar. Vid undersökningen kommer du få ta del av en helhetsbedömning vilket är viktigt eftersom flera faktorer påverkar tolkningen av antikroppstesten. Tolkningen utförs av våra läkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varför ska jag göra ett test?
Du kan ha varit smittad med endast lindriga förkylningssymtom. Om du tidigare haft enkla eller svåra symptom som skulle kunna orsakas av Covid-19 kan du få en god indikation på om du är antikroppsbärare/att du har bekämpat Coronaviruset.

Finns det några nackdelar eller biverkningar?
Det finns alltid en risk när man tar ett blodprov att du som är stickrädd svimmar eller blir rädd. 
Det finns även en risk att tolka svaret som att du är immun och inte kan bli smittad igen. Detta finns ingen forskning på i dagsläget. Våra vårdgivare hjälper dig att tolka resultatet rätt.

Är jag immun om jag är positiv?
Det finns inte tillräcklig forskning på om du är immun om du har antikroppar mot viruset, och i så fall hur länge. Folkhälsomyndigheten säger dock att ett positivt resultat på IgG-antikroppar sannolikt innebär ett visst skydd mot framtida infektioner med samma virus.

Kan jag testa mina barn?
I nuläget testar vi endast personer över 18 år eftersom det inte finns tillräcklig forskning på testet för personer under 18 år. 

Journalförs resultatet någonstans?
Vi journalför resultaten i journalsystemet Webdoc. Resultatet kan komma att delas med Smittskyddskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten i kvalitets- och forksningssyfte. Endast resultatet redovisas, inte dina personliga uppgifter. Vi följer de lagar och regler som omtalas i Folkhälsomyndighetens vägledning för diagnostik av Covid-19.

Var köper ni era tester?
De tester vi använder produceras av Abbexa Ltd, ett väletablerat medicinskt företag i Cambridge Storbritannien, där testkiten är framtagna. Läs mer om leverantören och testerna på
www.cappro.se 

Kontaktuppgifter

Presskontakt och medicinskt ansvariga

Simon Hellström, verksamhetschef
simon.hellstrom@ekebyhalsocenter.se

Charlotta Berglund, bitr. verksamhetschef
charlotta.berglund@ekebyhalsocenter.se

Innehåll på denna sida

Linn Klaerud, marknadsansvarig

linn.klaerud@ekebygruppen.se

webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page