top of page

Sjukanmälningstjänst

Genom sjukanmälningstjänsten i kombination av sjukvårdsresurser ökar möjligheterna ytterligare att effektivisera stödet till såväl den enskilde som arbetsgivaren i samband med sjukdom och rehabilitering. En legitimerad sjuksköterska tar emot sjukanmälningar och hjälper till med bedömning av sjukvårdsbehov.

Genom att använda denna tjänst blir det lättare att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och då erbjuda de anställda ”bedömningssamtal vid upprepad korttidsfrånvaro”. Rekommenderat vid frånvaro 6 tillfällen/12 mån alternativt 3 tillfällen/6 mån. 

Kontakt

För sjukskrivning ringer medarbetaren (dygnet runt) 018 611 08 00 och slår siffran 8 för sjukskrivning.

En legitimerad sjuksköterska ringer upp under förmiddagen. Under samtalet går man igenom vilka symptom som finns, hur personen mår och man resonerar kring möjliga orsaker och åtgärder. Vid behov bokas även besök hos sjukgymnast, sjuksköterska, dietist, kurator eller läkare. Vid bokning av besök journalförs patienten. Kostnad enl. landstingstaxa.

En sköterska ringer patienten på tredje dagen. Om sjukfrånvaro och/eller sjukdom fortfarande föreligger tas samtalet upp igen gällande symtom, hur personen mår och man resonerar kring möjliga orsaker och åtgärder. Medarbetaren informeras om att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen och besök bokas upp för detta vid behov.

bottom of page