Styrelse
Ekeby Hälsocenters styrelse

Agneta Franksson

Ordförande 
Strategi och affärsutveckling.
Civilingenjör elektroteknik och bioteknik, KTH. Executive MBA, Uppsala Universitet (företagsekonomi mm). Lång erfarenhet av ledande befattningar, senast från Continuum AB (VD, uthyrning av vårdpersonal), Tieto Healthcare & Welfare Sweden AB (försäljnings-chef, Lifecare IT-lösningar i sjukvården) och Vita Nova Ventures AB (VD, kliniska prövningar).
Gedigen styrelseerfarenhet, styrelseuppdrag i bland annat Pharmetheus AB, Specialplast Wensbo AB (ordförande), AroCell AB (publ) och Blekinge tekniska högskola.
Mentor, affärs- och investeringsrådgivare.
Certifierad styrelseledamot, StyrelseAkademien.  Ackrediterad lärare i Rätt Fokus Styrelseutbildning StyrelseAkademien.

Anders Nordqvist

Ledamot
Strategisk utveckling och vårdkvalitet.
Civilekonom Stockholms Universitet och journalistutbildning Poppius.
Kvalitetschef på Södersjukhuset.
Lång erfarenhet av ledande befattningar, bland annat Cityakuten Praktikertjänst (VD), Dedicare Assistans AB (VD), FPV Holding AB / Sjätte AP-fonden (VD), Falck Healthcare AB (VD) och Pfizer AB (strategisk planeringschef, marknadschef affärsutveckling).
Erfarenhet av styrelseuppdrag i Falck AM Health Care AB och Aktiv Arbetsmedicin AB.
Certifierad styrelseledamot, StyrelseAkademien.

Claudia Echeverria

Ledamot
Medicinsk rådgivare.
Medgrundare.
Legitimerad läkare, specialist inom psykiatri och beroendemedicin.
Överläkare på S:t Görans sjukhus.
Verksam som psykiatriker inom kriminalvården.
Medlem i programkommittén för AT-läkare i hela Sverige. Styrelseledamot i SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening och i SPF Svensk Psykiatri Förening.
Arbetar kliniskt på deltid inom verksamheten.

Erland Olsson

Ledamot
Vårdkvalitet och medicinsk rådgivare.
Legitimerad sjuksköterska, specialist inom psykiatri.
Utbildad inom affärsutveckling, IHM Business School.
Grundare och VD, Sofrosyne AB.
Tidigare chef för psykiatriska akutverksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Styrelseuppdrag inom Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala Stadsmission.
Tidigare politiska uppdrag.
Certifierad styrelseledamot, 
StyrelseAkademien.

Fredrik Öhgren

Ledamot

Marknad och affärsutveckling.
Utbildad inom Business finance, marknadsföring och ekonomi IHM Business School.
Erfarenhet av ledande befattningar inom vård och omsorg, bland annat Adonia Omsorg AB (VD), Capio primärvård (verksamhetschef) och Capio Närsjukvård AB (Marknadschef), samt inom rese- och hotellbranschen.
Certifierad styrelseledamot, StyrelseAkademien.

Marek Jerwanski

Ledamot
Medicinsk rådgivare.
Medgrundare.
Legitimerad läkare, specialist inom allmänmedicin.​
Lång erfarenhet från olika befattningar inom primärvården, bland annat verksamhetschef.
Arbetar kliniskt inom verksamheten.

Dariusz Boczar

Suppleant
Medgrundare och entreprenör.
Utbildad i företagsekonomi, gymnasiala studier i teknik och Tekniska Högskolan, Warszawa.
Grundare och delägare i Ekebybruk kakel & Inredning AB.
Styrelseordförande BRF Uppsala Ekeby Industrihus

Nils Brolin

Suppleant
Medgrundare och entreprenör.
Gymnasieingenjör, kurser i statistik, juridik, nationalekonomi och företagsekonomi, Uppsala Universitet.
Grundare och delägare i Ekebybruk kakel & Inredning AB.

Mats Brolin

Vd, adjungerad
Operativ ledning och affärsutveckling.
Entreprenör, grundare och VD sedan start.
Gymnasieingenjör. Journalistexamen Journalist-högskolan och kurser i ekonomi, psykologi och spanska, Stockholms Universitet.
Bakgrund som journalist på SVT, DN och Råd&Rön, frilansjournalist och dokumentärfilmare.
Tidigare entreprenör och företagare inom webb, film, media, kommunikation och omsorg.
Biståndsarbete i Sydamerika.

Thomas Franzén

Senior Advisor
Ekonomi och affärsjuridik.
Företagsekonomi Uppsala Universitet. Juridik, handelsrätt och beskattningsrätt Örebro Högskola.
Konsult med lång erfarenhet av ekonomiförvaltning och ekonomichefsuppdrag.
Styrelseutbildad, ordförande sedan start.
Schackspelare och dito domare.
Certifierad styrelseledamot, StyrelseAkademien.

Välkommen till Ekeby Hälsocenter