Medarbetare

Ekeby Hälsoteam

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande vårdcentral. Vi  är runt 65 personer som arbetar i ett TEAM - ett HÄLSOTEAM.
Ett starkt engagemang hos var och en av medarbetarna samt samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna på ett ohierarkiskt och prestigelöst sätt är utmärkande för vår arbetsplats. Vi arbetar efter en helhetssyn inom vården där vi ser att den mentala och somatiska hälsan hänger ihop och där det förebyggande hälsoarbetet är en naturlig del.

Receptionsteamet

Ann-Sofie Nordh
Värdinna

Mai Meliane
Värdinna

Moa Hawkins
Värdinna

Anncatrin Wilhelmsson
Värdinna

Ann-Charlotte Fäst
Värdinna

Fysioterapeuter

Max Eriksson
Leg. Fysioterapeut

Karin Brodin
Leg. Fysioterapeut
Tobaksavvänjare

Melker Klintefelt
Leg. Fysioterapeut

Andy Smith
Leg. Fysioterapeut

Gusten Johansson
Leg. Fysioterapeut

Sjuksköterskor

Anna Claesson
Leg. Sjuksköterska
Föräldrarledig

Birgitta Brännström
Leg. Sjuksköterska
 

Ann-Hild Holte
Leg. Sjuksköterska, 

Friskvårdsterapeut

Charlotta Berglund
Leg. Distriktssköterska,
BVC-sköterska
Föräldrarledig

Hans Hansson
Leg. Sjuksköterska 
Bitr. Verksamhetschef

Sakine Kirik Ali
Leg. Sjuksköterska
 

Cecilia Borg
Leg. Distriktssköterska
BVC-sköterska 

Taimi Paulin
Leg. Sjuksköterska 

Eva-Mari Bräck
Leg. Sjuksköterska
Diabetessköterska 

Elisabet Westman
Leg. Distriktssköterska
BVC

Lisa Loft
Leg. Distriktssköterska
BVC

Dan Hammarström
Leg. Distriktssköterska
BVC

AnnaCarin Gradin
Leg. Sjuksköterska

Annika Skogvreten 
Leg. Sjuksköterska

Helen Adelved
Leg. Sjuksköterska

Åsa Mattsson
Leg. Sjuksköterska

Ronda Algoz
Samordnare
Vårdhjälpen

Läkare

Martin Wehlou 
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin
Vill du lista dig hos Martin?

Petru Sandru
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin
Vill du lista dig hos Petru?

Simon Hellström
Leg. Läkare specialist Allmänmedicin
Vill du lista dig hos Simon?

Saman Khaghani
Leg. Läkare  ST Allmänmedicin

Birgitta Lagerkvist
Leg. Läkare Specialist  Allmänmedicin
Vill du lista dig hos Birgitta?

Claudia Echeverria
Leg. Läkare Specialist Psykiatri

Oskar Axelsson
Leg. Läkare ST Allmänmedicin

Marek Jerwanski
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin

Vian Mahmod
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin
Vill du lista dig hos Vian?

Barnmorskor

Calise Lindholm Karlsson 
Leg. Barnmorska

Malin Unebrand Almgren
Leg. Barnmorska

Ekeby Gyn

Ingrid Wikström
Leg. Läkare Specialist Gynekologi

Hashem Amini
Leg. Läkare Specialist Gynekologi

Anncatrin Wilhelmsson
Koordinator Ekeby Gyn 
Undersköterska 

Ann-Charlotte Fäst
Undersköterska

Labteamet

Carina Lindesjö
Undersköterska

Ann-Charlotte Fäst
Undersköterska

Annica Ericsson
Undersköterska

Jenny Löding
Leg. Biomedicinsk analytiker

Maria Rätsep
Undersköterska

Medicinska sekreterare

Christina Eriksson
Medicinsk Sekreterare

Lena Eddelid Strömberg 
Medicinsk Sekreterare

Mai Meliane
Medicinsk Sekreterare

Ann-Sofie Nordh
Medicinsk Sekreterare

Teamet för psykisk hälsa

Pernilla Törnqvist
Leg. Psykolog

Christin Brännström
Kurator, KBT-terapeut

Camilla Falk
Leg. Psykolog

Arsho Rad
Kurator, KBT-terapeut

Ellen Brattberg Grunning
Psykolog

Cecilia Gudmundsson
Leg. Psykoterapeut

Deniz Caglar
Kurator, KBT-terapeut

Lisbeth Hansson
Leg. Psykoterapeut

Elisabet Holmgren
Kurator, KBT-terapeut

Patrik Törnqvist
Leg. Psykoterapeut

Hälsomottagning

Moa Hawkins
Hälsopedagog

Dietist

Gabriella Sjöberg
Leg. Dietist

Lokal

Tommy Granqvist
Vaktmästare

Andreas Carlsson
Fastighetschef

Administration

Mats Brolin
Verkställande direktör

Maria Zotterman
Ekonomi, Administration

Alex Sajjad
Verksamhetschef 

Linnea Vikner
Ekonomi, Administration

Annika Sandin
Ekonomichef

Lizette Wallin 
Verksamhetskoordinator 
Föräldraledig

Marknad/Kundombudsman

Stina Sandberg
Marknadschef
Kundombudsman

IT/telefoni

Manuel Maurette
IT-chef