Ekeby Hälsocenter
Uppsalas nytänkande vårdcentral 

FÖRETAGSFAKTA - Ekeby Hälsocenter AB
Ekeby Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556746-4796
 
Företaget har F-skatt.
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

Ekeby Hälsocenter är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@ekebyhalsocenter.se

Välkommen till Ekeby Hälsocenter