Hälsoundersökningar BAS & MAX
Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa

Hälsokontrollen ger dig ett tillfälle att reflektera över dina levnadsvanor i en dialog med vår hälsopedagog. 

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsokontrollen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Vad händer efter Hälsokontroll?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Om du tar ditt ansvar för din hälsa, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. 

Tänk på att en hälsokontrollen med hälsopedagog är en bedömning av dina levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsokontroll. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Vi erbjuder två olika Hälsokontroller med Hälsopedagog, båda med inriktning på förebyggande insatser.

Hälsokontroll BAS (ca 30 min):

  • Hälsosamtal med hälsopedagog där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost och motion tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär.
  • Provtagning av blodsocker, blodfetter och blodtryck.
  • Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.
Kostnad: 690 kr 

 

Hälsokontroll MAX (ca 45 min):

Innehåller fler tester och en bred kroppsanalys:

  • Hälsosamtal där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, sömn och stress tas upp och dokumenteras.
  • Provtagning blodsocker, blodfetter, blodtryck, midjemått.
  • Konditionstest på träningscykel.
  • Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).
  • Sammanfattande Hälsokontrollssamtal och utvärdering av provresultat.​​​
Kostnad: 990 kr 

Behöver jag tänka på något innan besöket?

- Ta gärna med ombyte till konditionstestet (bekväma kläder, med fördel träningskläder) Omklädningsrum finns. 
- Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe, te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter