Medicinsk hälsoundersökning 
Med specialistläkare i allmänmedicin
Just nu 10% rabatt - Boka här!

Vi erbjuder en omfattande Hälsoundersökning som inkluderar två besök, det första med hälsopedagog och det andra med Leg. Allmänläkare. 

En hälsoundersökning är en god investering för din framtida hälsa. Vi hjälper dig att uppskatta, förstå och förbättra din hälsa samt fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuell framtida sjukdom i tid. 


Du är varmt välkommen till oss både som privatpersoner och företag.

Denna tjänst är ej Landstingsfinansierad vilket betyder att högkostnadskortet inte gäller. Du bokar och finansierar ditt besök själv. 

Betalning sker vid i receptionen vid första tillfället, när du ska träffa fysioterapeuten. Anledningen är att du tar proverna vid första tillfället och dessa behöver analyseras innan tiden till läkare. Avbokning/ombokning sker senast 24 timmar innan besökstiden via Boka Direkt. Uteblivet besök faktureras faktureras ordinarie pris. 

Kostnad: 2.690 kr

Obs inför provtagningen vid första tillfället: Kom fastande till första tillfället. Endast vatten, kaffe eller te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. För att urinproverna ska bli riktiga krävs även att du antingen har med morgonurin (i godkänd behållare) eller att du inte har tömt urinblåsan senaste 4 timmarna innan provtagningstillfället.
 

Frågor och svar
Vem ska göra en hälsoundersökning?
Alla är välkomna att genomföra en Hälsoundersökning. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Vad händer efter Hälsoundersökning?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator eller psykolog.

Hur bokar jag en hälsoundersökning?
Gå in på boka direkt. Där kan du välja dag och tid som passar dig.

Hur betalar jag?
Du betalar i receptionen vid besökstillfället.

Gäller högkostnadskortet?
Nej, eftersom detta är en ej skattefinansierad tjänst gäller ej högkostnadskortet. 

Vad behöver jag tänka på inför besöket?
Ta gärna med ombyte till konditionstestet (bekväma kläder, med fördel träningskläder) Omklädningsrum finns. 

Vad gör jag när jag kommer till Ekeby Hälsocenter?
Kom gärna 10 min innan ditt bokade besök, ta en kölapp till receptionen och visa upp din bokningsbekräftelse. Sedan är det bara att sitta och vänta på din tid.

Tillfälle 1
Förberedande besök med fysioterapeut
(ca 1 timme, 25 min)

I samband med besöket hos hälsopedagogen bokas läkarbesöket in (Tillfälle 2).

 

 • Bmi och midjemått
 • Blodtryck - Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete
 • EKG (elektrokardiogram) - undersökning av hjärtats elektriska aktivitet
 • Hälso-/livsstilsformulär Samtal om kost, fysisk aktivitet, tobak- alkoholvanor
 • Konditionstest Test av syreupptagingsförmåga samt konditon
 • Kroppsanalys Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).

Provtagning i lab (20 hälsomarkörer)
 • Blodsocker (HbA1C, glukos) - Kan visa tecken på diabetes
 • Blodfetter (Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider) - Är en av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom
 • Blodstatus (Hemoglobin, Leukocyter, Trombocyter, MCH, MCHC, MCV, Erytrocyter, Hematokrit) - Lågt blodvärde kan vara blodbrist (anemi)
 • Levervärde (ALAT, ALP) - Koll av leverfunktion
 • Sköldkörtel (TSH) - Ämnesomsättningsprov
 • Njure (Kreatinin) - Njurfunktion
 • Järn (Ferritin) - Hur ser din järnstatus ut? Järnbrist är väldigt vanligt, framförallt hos kvinnor.

Tillfälle 2  
Med Leg. Allmänläkare
(ca 30 min)

 

 • Genomgång av resultatet från det förberedande besöket
 • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering
 • Auskultation lungor och hjärta
 • Neurologi, buk, leder
 • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av ditt hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov

Välkommen till Ekeby Hälsocenter