Hälsoundersökningar

Har du koll på din hälsa?
Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa. 
Vi vet idag att vår hälsa kan påverkas av många faktorer. Vår miljö och det genetiska arvet har en stor betydelse. Men vi kan även påverka vår hälsa till stor del genom vad vi äter, hur vi rör på oss samt vår konsumtion av alkohol och tobak.
För att du ska må bra behöver både den fysiska hälsan samt den psykiska hälsan vara i balans.
Detta kan en hälsoundersökning hjälpa dig med.

Jämför de olika hälsokontrollerna: 

Hälsokontroller innehåll Bas  Max Läkare Kondition Kroppsanalys
Hälsosamtal x x x x x
Blodsocker x x x x
Blodfetter x x x x
BMI x x x x
Midjemått x x
EKG x
Blodtryck x x
Levervärde x
Sköldkörtel x
Blodstatus x
Medicinsk undersökning x
Neurologstatus x
Auskultation lungor & hjärta x
Kondition x x
Fettprocent x x
Muskelmassa x x
Viceralt fett x x
RMR* x x
Utvärdering och rekommendation x x x x x
Ca tid min 30 45 30 20 30
Kostnad 490  995 1500 250 590


 * Vilometabolism