Hälsoundersökningar
Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa

Har du koll på din hälsa?
Vi vet idag att vår hälsa kan påverkas av många faktorer. Vår miljö och det genetiska arvet har en stor betydelse. Men vi kan även påverka vår hälsa till stor del genom vad vi äter, hur vi rör på oss samt vår konsumtion av alkohol och tobak.

För att du ska må bra behöver både den fysiska hälsan samt den psykiska hälsan vara i balans. Detta kan en hälsokontroll hjälpa dig med.

Vilken hälsokontroll passar dig?
Kolla tabellen nedanför och se vilken du ska välja! 
  Med Hälsopedagog
 • Du är frisk i övrigt
 • Du vill ha en enklare undersökning av din hälsa
 • Blodsocker, kolesterol och blodtryck
 • Konditionstest (arbetstest på cykel)
 • Kroppsanalys 
  Med Läkare
 • Medicinsk undersökning
 • EKG och syntest
 • Omfattande provtagning
 • Askultation lungor och hjärta
 • Konditionstest (arbetstest på cykel)
 • Kroppsanalys 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter