Hälsoundersökning med läkare

Upplägg Hälsoundersökning

Tillfälle 1. Förberedande besök (ca 20 min)
Förberedande besök med sköterska samt provtagning.
Du kommer att bli uppringd av oss för att boka en tid som passar dig. 
Provtagning ska senast 24 timmar före hälsoundersökningen. 

Obs. Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe eller te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. 

Tillfälle 2. Hälsoundersökning med leg. Allmänläkare (ca 30 min)

  • Genomgång av resultatet från provtagningen
  • Hälsosamtal och genomgång av livsstilsfrågor enligt tidigare ifyllt formulär som alkohol, tobak, kost, motion samt mental hälsa (bland annat sömn och stress)
  • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering
  • Auskultation lungor och hjärta
  • Neurologstatus
  • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov
Vad innehåller första besöket?
Provtagingen består av både urin- och blodprov. Obs. du ska vara fastande.
Blodsocker (HbA1C, glukos) - Kan visa tecken på diabetes
Blodfetter (Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider) - Är en av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom
Blodstatus - Lågt blodvärde kan vara blodbrist (anemi)
Levervärde (ALAT, ALP) - Koll av funktionen av levern, kan visa tecken på ex om du har för hög alkoholkonsumtion
Sköldkörtel (TSH) - Ämnesomsättningsprov
Njure (Kreatinin) - Njurfunktion
Järn (Ferritin) - Hur ser din järnstatus ut? Järnbrist är väldigt vanligt, framförallt hos kvinnor.
Bmi och midjemått - Längd och vikt samt midjeomfång
Blodtryck - Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete
EKG (elektrokardiogram) - undersökning av hjärtats elektriska aktivitet
Hörselkontroll
Syntest
Hälso-/livsstilsformulär
Konditionstest?

FAQs

Vem behöver göra en hälsoundersökning?
Alla är välkomna att genomföra en Hälsoundersökning. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Vad händer efter Hälsoundersökning?
Om allt ser bra ut så rekommenderar läkaren dig om när det är dags för nästa hälsoundersökning. Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt. 

Hur bokar jag en hälsoundersökning?
Gå in på boka direkt. Där kan du välja dag och tid som passar dig.

Hur betalar jag?
Du betalar smidigt via klarna direkt när du bokar besöket

Gäller högkostnadskortet?
Nej, eftersom detta är en ej skattefinansierad tjänst gäller ej högkostnadskortet. 

Behöver jag tänka på något innan besöket?
Att vara fastande till första tillfället med provtagning. Vår rekommendation är att du ska vara fastande 10 timmar innan provtagning. Du kan dricka vatten, te eller kaffe (utan socker/grädde/mjölk).

Vad gör jag när jag kommer till Ekeby Hälsocenter?
Ta en kölapp till receptionen och visa upp din bokningsbekräftelse. Sedan är det bara att sitta ner och vänta på din tid.