Företagshälsa

Vi erbjuder olika typer av hälsoinsatser.

Vår företagshälsa består av ett team av företagsläkare, sjukgymnaster, dietist, samtalsterapeuter och hälsovetare.

Syftet är att förstärka både den fysiska och mentala hälsan hos medarbetarna. Insatserna är även ämnade att inspirera medarbetarna till att göra positiva förändringar i sin livsstil som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Hälsoföreläsningar. Medarbetarna bjuds på intressanta föreläsningar av läkare, sjukgymnast, dietist eller psykoterapeut.
  • Behandling.
  • Provtagning.
  • Intyg.
  • Företagsläkare, KBT-terapeut, psykoterapeut mfl.
  • HLR-kurs.
  • Hälsoundersökningar med inriktning på förebyggande insatser. Innehåller bland annat hälsosamtal, konditionstest och blodprover.
  • Skräddarsydd Hälsokick-off.
  • Personlig träniing.
  • Vaccination. 

Skapa en intresseförfrågan här: