Panelsamtal med landstingspolitiker
om hur primärvården ska utvecklas

Lördagen 19 november kl 11-14 slår vi upp portarna till vår stora Hälsodag med öppet hus och jubileumsfest. Vårdcentralen fyller 5 år. Det firas med erbjudanden, aktiviteter och föreläsningar.

Politikerdebatt angående förbättringar i primärvården 
kl 11.15 - 12.15

Tema: Utveckling av primärvården.
Panelsamtal och du kan ställa frågor till politikerna. 

Frågeställningar: 
- Hur kan tillgängligheten kan förbättras?
- Vilka prioriteringar ska göras?
- Vad kan man göra för att råda bot på läkarbristen?
- Bör primärvården få utökade resurser, i så fall till vad?
- Hur vill man satsa på e-hälsa?
- Hur ser man på det förebyggande arbetets roll i primärvården?
 

Program lördagen den 19 november11.00    Dörrarna öppnas 
11.15    Verksamhetschef Mats Brolin hälsar välkomna  
11.30    Politikerdebatt
12.30    Föreläsning "Barn i vården" Barnombudsmannen
13.00    Föreläsning "Vad kostar en kalori?" Leg. Dietist
13.30    Föreläsning "Så håller du dig skadefri" Leg. Fysioterapeut
14.00    Dörrarna stängs

Deltagande politiker

  • Malena Ranch (MP) Landstingsråd, ordförande Vårdstyrelsen
  • Håkan Collin (S) 1:e vice ordförande Vårdstyrelsen (prel)
  • Fredrik Leijerstam (MP) ledamot Vårdstyrelsen
  • Stefan Olsson (M) Landstingsråd, ledamot Sjukhusstyrelsen
  • Aranka Botka Ncomo (C) ledamot Vårdstyrelsen
  • Karolina Hilding (L) ersättare i Vårdstyrelsen
  • Anna-Karin Klomp (KD) Landstingsråd, 2:a vice ordförande Vårdstyrelsen