Läkarintyg inför resa COVID-19
Obs. vi erbjuder ej PCR-prov

Ibland ställs det krav på ett friskhetsintyg när man ska resa. Detta för att visa på att du inte har tecken på infektioner eller annan smittsam sjukdom. Du kan nu boka läkarintyg inför resa där du intygar genom testning av antikroppar att du inte har en aktuell infektion eller om du har genomgått infektion av viruset SARS-CoV-2 (Covid-19).

Tester är CE-märkta och är samma samma som många apotek och nätläkare använder.
De har mycket hög specificitet på vilket minimerar risk för falska positiva svar. Våra antikroppstester visar i valideringsstudier 99,9% specificitet för IgG-antikroppar.

Besöket tar ca 30 minuter och du får med dig intyget direkt. 

Intyget utfärdas på engelska och kostar 1.600 kr inkl test. 
Tjänsten är ej skattefinansierad. Högkostnadsskyddet gäller därför inte. 

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Det är upp till dig att ta reda på vad just ditt land ställer för krav på intyget och därefter informera läkaren. Krävs ytterliggare undersökning eller utökad provtagning ingår det i priset. OBS: Situationen med Covid-19 leder till snabba förändringar i regler och krav, kontrollera med ditt flygbolag och aktuell ambassad om vad som krävs för just din resa.


BOKA TID genom att ringa 018 - 611 08 00
Obs. Avbokning sker senast 24 timmar innan besöket. Uteblivet besök eller sen avbokning debiteras full avgift samt faktureringsavgift. 

Hur går testet till?
Testet utförs och avläses alltid av legitimerad vårdpersonal.
Intyget skrivs av leg. Allmänläkare. 

För att ta testet ska du vara symptomfri minst 48 timmar innan du utför testet. 

Testet kan inte visa svar på eventuell smittsamhet eller immunitet. Smittsamhet kan inte uteslutas även om du har påvisbara antikroppar, därför hänvisas du alltid att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer oavsett testsvar. 

Vad visar ett antikroppstest?
Testet baseras på antikroppar (serologiskt test) som visar om man har eller har haft COVID-19- infektion och bildat antikroppar mot COVID-19. Testet kräver en liten mängd blod genom stick i fingret (helblodsprov). Testsvaret fås inom 15 minuter. Vid infektionssymtom bör det ha gått minst 14 dagar från symtomdebut tills testet genomförs, eftersom det tar tid för kroppen att producera antikroppar som kan mätas. Även om testet visar negativt för antikroppar kan du ha COVID-19-smitta då kroppen bildar antikroppar först efter flera dagars sjukdom. Det är därför viktigt att stanna hemma om man känner symtom.

Våra antikroppstester har hög tillförlitlighet (99,9% specificitet) när det utförs och tolkas av vårdpersonal samt om man tidigare har haft symptom för Covid-19.

Testet genomförs och avläses av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Frågor och svar
Här nedan svarar vi på vanliga frågor 

Vilka svar kan antikroppstestet ge?
Testet kan ge fem olika svar för test av IgG* och IgM*

 1. Positiv för IgG* Du har med hög sannolikhet genomgått en infektion av Covid-19
  Det betyder att du med mycket hög sannolikhet varit smittad av Coronaviruset och därmed bildat antikroppar. I vilken grad och hur länge du är skyddad mot ny infektion är ännu inte känt. Du är alltså inte säkert varaktig immun mot Covid-19 och vi rekommenderar dig att följa aktuella råd från Folkhälsomyndigheten och 1177.
  Däremot visar IgG-antikroppar inom de flesta virusbetingade infektioner en skyddande effekt och man betraktas som immun, men pga brist på forskningsmaterial för Covid-19 kan vi inte dra samma slutsatser ännu. 
 2. Positiv för IgM* Du har med hög sannolikhet en pågående infektion
  Vid en vanlig virusinfektion visar IgM-antikroppar att du med hög sannolikhet är infekterad men pga bristfälliga forskningsdata på just Covid-19 är det svårt att tillämpa samma tolkning. Om du är positiv för IgM-antikroppar betyder det därmed att du med hög sannolikhet har en pågående virusinfektion och att du har smittats relativt nyligen, sannolikt för 5-10 dagar sedan. Har du dessutom aktuella infektionssymtom är du potentiellt smittbärande och behöver hålla dig isolerad och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande karantän fram till att du varit symptomfri under minst 2 dagar. Har du inte haft några symptom de sista veckorna rekommenderar vi extra försiktighet i kontakt med andra och att du tar ett nytt test när du är fri från symptom eller efter 14-21 dagar.
 3. Positiv för IgG + IgM Du har börjat bilda skyddande antikroppar (IgG) mot Covid-19
  Du har även med hög sannolikhet en pågående virusinfektion. Eftersom du kan vara potentiellt smittbärande behöver du följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, i synnerhet om du har symptom. Vi rekommenderar att du tar ett nytt test när du är fri från symptom eller efter 14-21 dagar.
 4. Negativ för IgG + IgM Du har inte haft Covid-19 och har inte skyddande antikroppar
  Bildandet av antikroppar kan dröja upp till 2-3 veckor efter insjuknandet och ett negativt testsvar utesluter därför inte aktuell eller nyligen genomgången infektion. Fortsätt därför följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 1177.
 5. Defekt testsvar (ca 1%) Du bokas in för ett nytt test efter ca 3 veckor och betalar endast för det första testet. 
  Ett defekt testsvar kan bero på tex en icke observerbar korsreaktivitet med en annan antipatogenantikropp.

  IgG* (Immunglobulin G) visar förekomst av skyddande antikroppar mot en virusinfektion
  IgM* (Immunglobulin M) visar en pågående virusinfektion


Finns det några nackdelar eller biverkningar med att genomföra testet?
Det finns alltid en risk när man tar ett blodprov att du som är stickrädd svimmar eller blir rädd. 
Det finns även en risk att tolka svaret som att du är immun och inte kan bli smittad igen. Detta finns ingen forskning på i dagsläget. Våra vårdgivare hjälper dig att tolka resultatet rätt.

Är jag immun om jag är positiv?
Det finns inte tillräcklig forskning på om du är immun om du har antikroppar mot viruset, och i så fall hur länge. Folkhälsomyndigheten säger dock att ett positivt resultat på IgG-antikroppar sannolikt innebär ett visst skydd mot framtida infektioner med samma virus.

Journalförs resultatet någonstans?
Vi journalför resultaten i journalsystemet Webdoc. Resultatet kan komma att delas med Smittskyddskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten i kvalitets- och forksningssyfte. Endast resultatet redovisas, inte dina personliga uppgifter. Vi följer de lagar och regler som omtalas i Folkhälsomyndighetens vägledning för diagnostik av Covid-19.
 

Kontaktuppgifter

Presskontakt och medicinskt ansvariga
Alex Sajjad, verksamhetschef
alex.sajjad@ekebyhalsocenter.se
072 729 97 86

Simon Hellström, bitr. verksamhetschef
simon.hellstrom@ekebyhalsocenter.se
070 519 27 17

Innehåll på denna sida 
Stina Sandberg, marknadschef
stina.sandberg@ekebygruppen.se

073 44 12 313

Välkommen till Ekeby Hälsocenter