top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Hälsoundersökning med läkare

26698403-Vc9nA.png

Upplägg Hälsoundersökning

Tillfälle 1. Förberedande besök (ca 20 min)
Förberedande besök med sköterska samt provtagning.
Du kommer att bli uppringd av oss för att boka en tid som passar dig. 
Provtagning ska senast 24 timmar före hälsoundersökningen. 

Obs. Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe eller te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. 

Tillfälle 2. Hälsoundersökning med leg. Allmänläkare (ca 30 min)

  • Genomgång av resultatet från provtagningen

  • Hälsosamtal och genomgång av livsstilsfrågor enligt tidigare ifyllt formulär som alkohol, tobak, kost, motion samt mental hälsa (bland annat sömn och stress)

  • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering

  • Auskultation lungor och hjärta

  • Neurologstatus

  • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov

FAQs

bottom of page