Patientavgifter 2020

Priser/avgifter på Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala och tillämpar samma avgifter som andra vårdcentraler på alla de tjänster som omfattas av avtalet, som besök hos exempelvis läkare, fysioterapeut och psykolog. Dessa tjänster är märkta med *. 

Läs mer om patientavgifter här!

Läs mer om högkostnadsskyddet här!

*Högkostnadsskyddet gäller för dessa besök.
Gränsen är 1150 kr.

Avbokning av besök?
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort. Kostnaden för uteblivet besök är 400 kr plus en faktureringsavgift på 70 kr.

Avboka din tid genom att ringa oss, eller använd e-tjänsten och logga in på 1177.se. 

Prislista 2020

Information om patientavgifter 2020
Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala och följer därmed dess regler om patientavgifter inom primärvården:
  • Du som är 85 år och äldre behöver inte betala någon patientavgift när du besöker oss.
  • Om du har besök till flera professioner under samma dag inom primärvården betalar du endast för det första besöket, om det gäller samma orsak för besök. 
För full information om patientavgifter kan du titta på www.lul.se
och se en komplett prislista här

Videobesök likställs med fysiskt besök vilket innebär att avgift samt avbokningsregler är detsamma som besök enligt nedan. 
Sjuksköterska/Distriktssköterska* 200 kr 
Läkare* 200 kr
Diabetessköterska* 200 kr
Fysioterapeut* 200 kr
Dietist* 200 kr
Kurator* 200 kr
Psykolog* 200 kr
Gynekolog* 260 kr
Provtagning 0 kr
Förlängning av sjukintyg* 200 kr
Influensavaccin, födda 1949 och äldre samt
tillhör riskgrupp
0 kr
Influensavaccin 180 kr
Lunginflammationsvaccin (pneumokockvaccin) Riskgrupp/65 år eller äldre
0 kr
Lunginflammationsvaccin (pneumokockvaccin) 330 kr
Lunginflammationsvaccin + influensavaccin 370 kr
Utomlänspatient fullbetalande sjukvårdande behandling 640 kr
Utomlänspatient fullbetalande läkare 1900 kr
TBE-vaccin vuxen/barn 350kr/300kr
Tobaksavvänjning/viktminskning* 200 kr
Konditionstest  250 kr
Hälsobedömning BAS 690 kr
Hälsokontroll MAX 990 kr
Hälsoundersökning med läkare 2500 kr

Välkommen till Ekeby Hälsocenter