Information gällande COVID-19 
Med anledning spridningen av Covid-19 informerar vi här nedan om hur vi hanterar situationen på Ekebygruppen (Ekeby Hälsocenter, Aros Hälsocenter, Uppsala Hälsocenter)
 

Vaccination mot Covid-19 - Läs mer här.

PCR- test inför resa - Läs mer här för att boka tid. 


Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder på mottagningen:

 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.
 • Kontinuerlig utbildning för personal.
 • Vi har etablerat en krisgrupp som planerar vidare åtgärder.
 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 
 • Entrévärd som screenar besökare för förkylningssymtom.
 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 
 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje vecka för all personal. 
 • Utökat möjlighet för videobesök till fler yrkesgrupper (läkare, fysioterapeut , sjuksköterska/distriktssjuksköterska, kurator, psykolog, dietist och barnmorska)
 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.
 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.
 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 
 • Gymmet stängt.
 • Gruppverksamheter inställda.
 • Stängt drop in mottagning till Lättakut och provtagning. 
 • Installerat ett separat luftvägsrum för patienter med misstänkt/bekräftad smitta. 
 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 
 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 
   

 Har du frågor?
Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: 
smittskydd@ekebyhalsocenter.se 

 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter