top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Influensa

Influensa.png

Säsongsinfluensa

Öppettider (riskgrupp)

Säsongsinfluensan dyker årligen upp i Sverige och är som intensivast under januari och februari. Genom att du vaccinerar dig kan du minska risken att bli sjuk. 

Vi rekommenderar alla att vaccinera sig även om influensan oftast är ofarlig. Tillhör du dock en riskgrupp riskerar du bli svårt sjuk om du drabbas av influensan och det är därför extra viktigt att du vaccinerar dig. 

Det tar ungefär två veckor efter vaccination att få ett fullgott skydd, så tänk på att vara ute i god tid. 

Vad händer när jag vaccinerar mig?
Vid vaccination mot influensa hjälper du immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset. Risken finns fortfarande kvar att bli sjuk men den är betydligt mindre och symtomen blir mildare.

Vad vaccinerar jag mig mot?
Du vaccinerar dig mot ett virus som orsakar influensan. Viruset är mycket smittsamt och smittar genom luften via exempelvis en nysning eller hostning.

Grundvaccinet är alltid detsamma. Det är ett beprövat vaccin som använts i över 40 år. Vaccinet anpassas sedan efter varje säsong för att klara det senaste viruset och är det bästa påvisade sättet att skydda sig mot influensa.

Skyddet varar endast i 6 månader så man måste vaccinera sig varje år.

Gör det ont?
De flesta upplever inga besvär medan vissa kan känna sig ömma och svullna kring vaccinationsstället. Man kan även få feber men besvären går över inom någon dag.

Vem bör vaccinera sig?
De som inte tillhör en riskgrupp kan själva välja att vaccinera sig för att minska risken för säsongsinfluensan men de som har störst nytta är personer som tillhör en riskgrupp.

Tillhör jag en riskgrupp?
De som tillhör en riskgrupp är personer som är 65 år och uppåt, gravida kvinnor i andra och tredje trimestern, barn med flerfunktionshinder samt personer, oavsett ålder, med:

  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom

  • svårbehandlad diabetes mellitus

  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar

  • kronisk lever- eller njursvikt

  • astma

  • extrem fetma

  • någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Välkommen till oss

Du kan beställa tid via 1177.se eller besöka oss under våra öppettider för vaccinering. 

Pris: 
180kr. Gratis för dig över 65 år samt dig som tillhör riskgrupp.

Vaccinering skyddar befolkningen från svåra sjukdomar som förr gav livslånga problem och ibland var direkt dödliga.

Vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin, det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter. Vill du veta mer om vaccinationer så finns det gott om information på Smittskyddsinstitutet.se

bottom of page