top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Hälsoundersökningar

våg.jpg

Ha koll på dina anställdas hälsa
Hälsokontrollen ger ett tillfälle för de anställda att reflektera över deras levnadsvanor i dialog med läkare eller hälsopedagog. 

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsobedömningen ett startskott för din personal till att göra vissa förändringar i hur de motionerar eller äter.

Det är mycket som påverkar vår hälsa. Vårt genetiska arv och den miljö vi lever i har stor betydelse, det vet man. Men vi vet även att våra levnadsvanor i hög grad påverkar hur vi mår och vår förmåga att hålla oss friska. Enligt Socialstyrelsen beror ungefär 20 procent av alla sjukdomar på vår livsstil. Hur vi motionerar, vad vi äter, om vi dricker alkohol eller röker. Vårt psyke både påverkar vår kropp och påverkas av densamma. Därför är den mentala livssituationen också mycket viktig.

Hälsobedömningar
På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi flera olika Hälsobedömningar, samtliga med inriktning på förebyggande insatser. Det går även att komplettera dessa med andra undersökningar så som hörselundersökningar, spirometri mm. 

Vad händer efter Hälsobedömningen?
Vid behov bokas besök in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, fysioterapeut, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

​​​​

hälsomottagning.jpg

Upplägg Hälsoundersökning
Läkare


Tillfälle 1. Provtagning (ca 20 min)
Förberedande besök och provtagning med undersköterska.
Du kommer att bli uppringd av oss för att boka en tid som passar dig. 
Provtagning ska senast 24 timmar före hälsoundersökningen. 

Obs. Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe eller te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. 

Tillfälle 2. Hälsoundersökning med leg. Allmänläkare (ca 30 min)

  • Genomgång av resultatet från provtagningen

  • Hälsosamtal med livsstilsfrågor som alkohol, tobak, kost, motion samt mental hälsa (bland annat sömn och stress)

  • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering

  • Auskultation lungor och hjärta

  • Neurologstatus

  • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov

Hälsobedömningar på Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter hälsoundersökningar med bedömning följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
 

Tänk på att en hälsobedömning är en bedömning av levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av  eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsobedömning. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

bottom of page