webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Hälsoteam

Hälsoteam.png

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter är en grupp väl sammansvetsade, engagerade och yrkeskunniga personer.

I Hälsoteamet finns läkare, distriktssköterska, diabetessköterska och sjuksköterskor, medicinska sekreterare, lab-personal, fysioterapeuter, hälsopedagog, dietist och arbetsterapeut samt kurator, psykolog och psykoterapeut.

Vår helhetssyn genomsyrar Hälsoteamets arbetssätt. Den bygger på en medvetenhet om att kropp och själ samverkar, och där vi inte bara lindrar och botar, utan även arbetar förebyggande och uppföljande.