top of page
Hälsopolicy.png

Hälsopolicy

Enligt arbetsmiljöverket ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingå i den dagliga verksamheten. En bra hälsopolicy är grunden till ett välfungerande och konsekvent arbete med det genomgående hälsoarbetet i organisationen. Denna policy måste vara väl förankrad, behovsinriktad och framförallt genomförbar. Vi går igenom ert behov och lösningar tillsammans med er för att skapa en bra plan som inte enbart ska få personalen att må bättre utan även effektivisera arbetet och minska onödiga personalkostnader.

Det finns annat än hälsoarbetet att ägna sig åt på företaget. Där kan vi hjälpa till och ta hand om det ansvaret och ser till att hälsopolicyn är genomförbar och anpassad. 

bottom of page