top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Hälsokickoff

hälsokickoff.png

Medarbetarna får under två timmar tre föreläsningar à 30 minuter på Ekeby Hälsocenter. Efter föreläsningarna bjuds personalgruppen på en Hälsofika komponerad av vår dietist. Föreläsningarna förenar teoretisk och upplevelsebaserad inlärning.

Efter föreläsningen serveras en nyttig och god Hälsofika.

Efter en Hälsokickoff delar vi ut en utvärderingsblankett till alla deltagare (helt frivilligt) och här är några kommentarer från en tidigare Hälsokickoff:

”Uppskattade helheten inklusive fikapausen. Bra med övningar.” – Barbro

”Samtliga föreläsare har varit engagerade och duktiga på att förmedla sina budskap på ett hälsosamt sätt samt utan pekpinnar. Mycket positivt med ett hälsosamt fika J” - Christina

”Helhetssyn i budskapet ger bra översikt. Gott med tilltugg!” – Anette

bottom of page